Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Thông báo số 124/TB-BMT ngày 29/12/2020 của BMT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị công trình trường THPT huyện Duyên Hả...
​Thông báo số 122/TB-SGDĐT ngày 28/12/2020 của SGDĐT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ (bổ sung) thuộc dự án trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Thông báo số 123/TB-SGDĐT ngày 28/12/2020 của SGDĐT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Mua sắm máy lọc nước (bổ sung) thuộc công trình trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 434/QĐ-STC ngày 25/12/2020 của STC về phê duyệt quyết toán dự án trường THCS Hàm Giang, huyện Trà C...
Quyết định số 1395/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2020 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị dự án Trường THPT huyện Duyên Hả...
​Quyết định số 1388/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2020 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 19 mua sắm máy lọc nước (bổ sung) dự án trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 1387/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2020 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 18 mua sắm trang thiết bị đồ gỗ (bổ sung) dự án trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 1386/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2020 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị bộ môn (bổ sung) dự án trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 1366/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2020 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu công trình trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Thông báo số 118/TB-BMT ngày 22/12/2020 của BMT Mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học phòng bộ môn cho các trường trực thuộc năm 202...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 669829