Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 619/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (E-HSMT) Gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị Trường THPT Hàm Gian...
​Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (E-HSMT) Gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị, thuộc công trình Trường Trung học phổ thông Vũ Đình Liệ...
​Quyết định số 589/QĐ-SGDĐT ngày 26/7/2021 của SGDĐT Phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thiết bị công trình Trường Trung học phổ thông Vũ Đình Liệ...
​Quyết định số 588/QĐ-SGDĐT ngày 26/7/2021 của SGDĐT Phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thiết bị công trình Trường Trung học phổ thông Hàm Gian...
​Quyết định số 571/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2021 của SGDĐT Điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 547/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạ...
​Quyết định số 547/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2021 của SGDĐT Phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thiết bị công trình Nâng cấp, mở rộng trường trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hả...
​Quyết định số 541/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2021 của SGDĐT Phê duyệt dự toán gói thầu số 15: Mua sắm Trang thiết bị công trình Nâng cấp, mở rộng trường THPT Dương Quang Đông, huyện Cầu Ngan...
​Quyết định số 537/QĐ-SGDĐT ngày 16/7/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bổ sung...
​Quyết định số 516/QĐ-SGDĐT ngày 05/7/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Dương Háo Học huyện Càng Lon...
​Quyết định số 498/QĐ-SGDĐT ngày 25/6/2021 của SGDĐT Về việc chỉ định thầu gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Đôn Châu huyện Duyên Hả...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 897
  Tổng lượt truy cập: 800022