Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 676/QĐ-SGDĐT ngày 29/6/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Trà C...
​Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trường Trung học phổ thông Dương Quang Đôn...
​Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trường Trung học phổ thông Vũ Đình Liệu ...
​Quyết định số 517/QĐ-SGDĐT ngày 15/6/2022 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư phục vụ kỳ thi THPT năm 202...
​Quyết định số 511/QĐ-SGDĐT ngày 14/6/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư phục vụ kỳ thi THPT năm 202...
​Quyết định số 444/QĐ-SGDĐT ngày 08/6/2022 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định Gói thầu số 01: In các túi hồ sơ và văn phòng phẩm phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-202...
​Quyết định số 430/QĐ-SGDĐT ngày 01/6/2022 của SGDĐT Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạ...
​Quyết định số 427/QĐ-SGDĐT ngày 31/5/2022 của SGDĐT Phê duyệt HSYC (E-HSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư phục vụ kỳ thi THPT năm 202...
​Quyết định số 175/QĐ-STC ngày 31/5/2022 của STC Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai huyện Càng Lon...
​Quyết định số 417/QĐ-SGDĐT ngày 26/5/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSYC (E-HSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư phục vụ kỳ thi THPT năm 202...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873