Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trường THPT Hòa Min...
​Quyết định số 1439/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2022 của SGDĐT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2022 của SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Tin học thuộc dự toán Mua sắm thiết bị dạy học cho các Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 ...
​Quyết định số 1437/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2022 của SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Ngoại ngữ thuộc dự toán Mua sắm thiết bị dạy học cho các Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 ...
​Quyết định số 1425/QĐ-SGDĐT ngày 23/12/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Mua sắm thiết  bị phòng học bộ môn Ngoại Ng...
​Quyết định số 1424/QĐ-SGDĐT ngày 23/12/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Mua sắm thiết  bị phòng học bộ môn Tin họ...
​Quyết định số 1401/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2022 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Mua sắm bàn ghế học sinh thuộc dự toán Mua sắm thiết bị dạy học cho các Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 1387/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Mua sắm bàn ghế học sin...
​Quyết định số 1328/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2022 của SGDĐT Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-MSMT) Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Tin họ...
​Quyết định số 1327/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2022 của SGDĐT Phê duyệt hồ sơ yêu cầu (E-MSMT) Gói thầu số 13: Mua sắm bàn ghế học sin...
Xem thêm >>