Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 1034/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2020 của SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị dạy học+ phần mềm Kidsmar...
​Quyết định số 1018/QĐ-SGDĐT ngày 19/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (E-HSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị lọc nước uống cho các trường họ...
​Quyết định số 979/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 của SGDĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 14: Mua sắm trang thiết bị công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 952/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 cho huyện Tiểu Cần, Càng Lon...
​Quyết định số 951/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 cho huyện Cầu Kè, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vin...
​Quyết định số 950/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu gói thầu số 12: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học phổ thông Dương Quang Đôn...
Quyết định số 953/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 cho huyện Trà Cú, Duyên Hả...
​Quyết định số 955/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 cho huyện Cầu Ngang, Châu Thàn...
​Quyết định số 883/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2020 của SGDĐT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Quyết định số 882/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2020 của SGDĐT về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 mua sắm sách giáo khoa cho học sinh lớp...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 252
  Tổng lượt truy cập: 629724