Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 871/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Mua sắm thiết bị Trường THPT Hàm Giang ...
Quyết định số 856/QĐ-GDĐT ngày 18/10/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 857/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị trường THPT Hàm Gian...
​Quyết định số 858/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị, thuộc công trình Trường THPT Vũ Đình Liệ...
​Quyết định số 841/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của STC Phê duyệt dự toán Mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu bảo hiểm xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Thông báo số 94/TB-BMT ngày 06/10/2021 của SGDĐT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 826/QĐ-SGDĐT ngày 05/10/2021 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 824/QĐ-SGDĐT ngày 04/10/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  4
  Hôm nay:  9
  Tổng lượt truy cập:  930072