Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 899/QĐ-SGDĐT ngày 05/9/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 883/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2022 của SGDĐT Việc chỉ định thầu tư vấn thẩm HSYC Gói thầu số 04: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 772/QĐ-SGDĐT ngày 05/8/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX (E-HSMT) Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Quyết định số 745/QĐ- SGDĐT ngày 01/8/2022 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX (E-HSMT) Gói thầu số 04: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạ...
​Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trường Trung học phổ thông Hàm Gian...
​Quyết định số 739/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2022 của SGDĐT Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự toán: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 202...
​Thông báo số 106/TB-BMT ngày 27/7/2022 của BMT Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho huyện Cầu Kè, huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hả...
​Thông báo số 107/TB-BMT ngày 27/7/2022 của BMT Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho huyện Càng Long, huyện Châu Thành, TP Trà Vin...
​Thông báo số 108/TB-BMT ngày 27/7/2022 của BMT Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Trà C...
​Quyết định số 733/QĐ-SGDĐT ngày 26/7/2022 của SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho huyện Càng Long, huyện Châu Thành, TP. Trà Vin...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873