Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Phong Phú huyện Cầu K...
​Quyết định số 146/QĐ-SKHĐT ngày 24/4/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-SKHĐT ngày 17/01/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t...
​Quyết định số 139/QĐ-SKHĐT ngày 21/4/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...
​Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường THPT Hòa Min...
​Quyết định số 150/QĐ-SKHĐT ngày 29/4/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
​Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Tam Ngãi huyện Cầu K...
​Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường THPT Cầu Qua...
Công văn số 1364/UBND-CNXD ngày 14/4/2020 Về việc chủ trương trang bị hệ thống cầu truyền hình và thiết bị họp trực tuyến cho 04 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Về việc điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉn...
​Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Về việc điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉn...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 119
  Tổng lượt truy cập: 561937