Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá Dự toán Mua sắm tài sản và thiết bị phục vụ các kỳ thi năm 202...
​Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THPT Phạm Thái Bườn...
​Quyết định số 178/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình trường THPT Hàm Gian...
​Quyết định số 179/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Dương Quang Đông huyện Cầu Ngan...
​Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2021 của SGDĐT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: Mua sắm huy chương Hội khỏe Phù đổng lần thứ XIII năm 202...
Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính về Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trường THPT Hòa Lợ...
​Quyết định số 21/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của SGDĐT về việc chọn đơn vị thực hiện nâng cấp, bảo trì phần mềm Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạ...
​Thông báo số 124/TB-BMT ngày 29/12/2020 của BMT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị công trình trường THPT huyện Duyên Hả...
​Thông báo số 122/TB-SGDĐT ngày 28/12/2020 của SGDĐT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ (bổ sung) thuộc dự án trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...
​Thông báo số 123/TB-SGDĐT ngày 28/12/2020 của SGDĐT Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Mua sắm máy lọc nước (bổ sung) thuộc công trình trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thàn...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 783
  Tổng lượt truy cập: 722361