Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Thông báo số 57/TB-SGDĐT ngày 03/8/2020 của SGDĐT về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị thuộc công trình Trường THPT Lương Hòa A huyện Châu Thàn...
​Quyết định số 255/QĐ-STC ngày 29/7/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang ...
​Quyết định số 254/QĐ-STC ngày 29/7/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang B huyện Cầu Ngan...
​Quyết định số 451/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo, hạng mục: Cải tạo hội trường và hàng rào ...
​Quyết định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị công trình Trường Trung học phổ thông Lương Hòa A huyện Châu Thàn...
​Quyết định số 578/QĐ-SGDĐT ngày 21/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 11: Mua sắm thiết bị thuộc công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Phong Phú, huyện Cầu K...
​Thông báo số 52/TB-BMT ngày 15/7/2020 của bên mời thầu về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09 thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng trường THPT Tam Ngãi huyện Cầu K...
​Thông báo số 51/TB-BMT ngày 14/7/2020 của bên mời thầu về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 thi công xây dựng công trình trường Trung học phổ thông Cầu Quan huyện Tiểu Cầ...
​Quyết dịnh số 546/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình Trường THPT Cầu Quan (QĐ này thay thế QĐ số 541/QĐ-SGDĐT ngày 09/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh) ...
​Quyết dịnh số 542/QĐ-SGDĐT ngày 09/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học phổ thông Tam Ngãi huyện Cầu K...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 415
  Tổng lượt truy cập: 588600