Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ đơn vị khác Văn bản từ đơn vị khác

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 2107-CV/BTCTU 26-11-2019 Về việc chiêu sinh cán bộ đi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)
Công văn 1380-CV/BTGTU 26-11-2019 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
Báo cáo 1729/BC-STP 26-11-2019 Kết quả thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hướng dẫn 78-HD/BTGTU 25-11-2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Mừng Xuân Canh Tý
Công văn 1464/SNV-CCVC 19-11-2019 V/v tiêu chuẩn bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Báo cáo 742-BC/BTGTU 15-11-2019 Báo cáo công tác Tuyên giáo tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2019
Báo cáo 569-BC/TU 06-11-2019 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Ban bí thư (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban bí thư (Khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân Tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới"
Thông Tư 12/2019/TT-BTTTT 05-11-2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Thông báo 1703/TB-STTTT-VP 01-11-2019 Thông báo Về việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Trà Vinh mức độ 3, 4 đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Công văn 1325-CV/BTGTU 03-10-2019 Đề nghị hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III
Kế hoạch 953/KH-KSBT 02-10-2019 Kế hoạch tập huấn truyền thông phòng chống bệnh dại trong trường học năm 2019
Thông báo 2111/CT-VP 01-10-2019 Thông báo về việc hoạt động của Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 66/KH-BCĐ 01-10-2019 Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 kết hợp điều tra, phân chia hộ nghèo theo các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Giấy mời 45-TM/TCT 11-09-2019 Thư mời tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2019

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 522
  Tổng lượt truy cập: 502873