Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ đơn vị khác Văn bản từ đơn vị khác

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1244/BYT-MT 13-03-2020 Bộ Y tế: Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học
Nghị định 30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Công văn 195/SNV-TDKT 27-02-2020 Sở Nội Vụ: Vv khen thưởng năm 2019 và những năm tiếp theo
Công văn 01/BCĐ 11-02-2020 BCĐ: công văn về việc khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV tại nơi làm việc
Nghị định 15/2020/NĐ-CP 03-02-2020 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Chỉ thị 54-CT/TU 25-12-2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quy định 5316-QĐ/TU 20-12-2019 Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 2407/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 20-12-2019 Về việc hiện chính sách miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp
Công văn 818-CV/TU 10-12-2019 V/v thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Nghị Quyết 172/NQ-HĐND 10-12-2019 Nghị quyết Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Công văn 1658/SCT-QLCN 10-12-2019 V/v Triển khai Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Công văn 2338/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 10-12-2019 chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 4614/UBND-KGVX 06-12-2019 V/v tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Báo cáo 301/BC-UBND 06-12-2019 V/v Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 12/KH-TTVH 02-12-2019 Kế hoạch tham gia và tổ chức các cuộc liên quan, hội thi, hội diễn văn nghệ toàn quốc và tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 143-KH/TU 28-11-2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Kế hoạch 144-KH/TU 28-11-2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/92019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Quy định 5263-QĐ/TU 28-11-2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Chỉ thị 52-CT/TU 28-11-2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 2107-CV/BTCTU 26-11-2019 Về việc chiêu sinh cán bộ đi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 77
  Tổng lượt truy cập: 570969