Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ đơn vị khác Văn bản từ đơn vị khác

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 40/TB-SYT
Trích yếu Thông báo số 40/TB-SYT ngày 15/7/2022 của SYT Cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành ĐƠN VỊ KHÁC
Kiểu văn bản Văn bản điện tử
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản VĂN BẢN
Ngày ban hành 15-07-2022
Ngày hiệu lực 18-07-2022
Người ký
Văn bản đính kèm
40--TB-SYT.pdf(53-lượt) ←XEM ONLINE