Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ đơn vị khác Văn bản từ đơn vị khác

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 44/TB-SYT
Trích yếu Thông báo số 44/TB-SYT ngày 01/8/2022 của SYT Cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành ĐƠN VỊ KHÁC
Kiểu văn bản Văn bản điện tử
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản VĂN BẢN
Ngày ban hành 01-08-2022
Ngày hiệu lực 02-08-2022
Người ký
Văn bản đính kèm
44--CAP-DO-DICH.pdf(42-lượt) ←XEM ONLINE