Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ đơn vị khác Văn bản từ đơn vị khác

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 73-KH/ĐUK
Trích yếu Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 10/8/2022 của ĐUK Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành ĐƠN VỊ KHÁC
Kiểu văn bản Văn bản điện tử
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản VĂN BẢN
Ngày ban hành 10-08-2022
Ngày hiệu lực 15-08-2022
Người ký
Văn bản đính kèm
73-DUK-KH-SINH-HOAT-CHINH-TRI-HE.pdf(9-lượt) ←XEM ONLINE