Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 32/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 4/2019
 Quyết định số 31/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý 4/2019
 Giấy mời Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và điều hành văn bản điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Lễ kỷ niệm 120 Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (1900 - 2020)

Danh sách tin Danh sách tin

Video mới Video mới

Không tìm thấy dữ liệu.

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 90
  Tổng lượt truy cập: 521351