Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ GDĐT chính thức công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
05/06/2020

Sáng ngày 5/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 và thay thế các Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018, Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020).

Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm: Quy định chung; Chuẩn bị tổ chức thi; Đối tượng, điều kiện dự thi, đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; Công tác đề thi; Coi thi; Chấm thi; Phúc khảo và chấm thẩm định; Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; Chế độ báo cáo và lưu trữ; Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện.
 
 
Thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.
 
Tổ chức thi 05 bài thi, gồm:
  • 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.
Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
 
Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.
 
Tổ chức thực hiện: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; duyệt phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi do sở GDĐT trình; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở GDĐT và các sở ban, ngành có liên quan của tỉnh, UBND cấp huvện/thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi do Bộ GDĐT ban hành./.
 
Thông tin chi tiết Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT
 
Thực hiện: Chí Quang
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 434
  Tổng lượt truy cập: 614983