Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ GDĐT: một số chỉ đạo nổi bật trong quý III/2020
23/10/2020

 

1. Ngày 25/9/2020. Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định với nhiều quy định mới, có ý nghĩa lớn, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên mong muốn được học tập và cống hiến trong ngành sư phạm; đồng thời tạo cơ chế cho các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục địa phương.

Cụ thể, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Với mức hỗ trợ này, sinh viên sư phạm sẽ yên tâm theo học ngành đào tạo giáo viên trong suốt cả quá trình đào tạo.

2. Ngày 27/7/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, quy định thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

Điểm đáng lưu ý là Thông tư không quy định cứng nhắc định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học mà quy định có độ giãn từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy. Theo đó, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng để quy định cụ thể trong phạm vi cho phép về định mức giờ chuẩn, quy đổi ra giờ chuẩn và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng hoạt động của cơ sở GDĐH.

3. Ngày 26/8/2020, Bộ GDĐT Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Thông tư quy định đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Thông tư cũng quy định các loại kiểm tra, đánh giá, gồm: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên; kiểm tra, đánh giá định kì.

4. Ngày 04/9/2020, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư được xây dựng trong bối cảnh năm học 2020-2021, Việt Nam triển khai CTGDPT 2018 bắt đầu từ lớp 1 cấp tiểu học.

Mục đích của việc đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của CTGDPT cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh. Từ đó để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Ngày 04/9/2020, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/10/2020, thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

So với Thông tư cũ, Thông tư mới tập trung vào các quy định nhằm đổi mới quản lý nhà trường. Theo đó, nhà trường tiểu học được trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn; các hoạt động giáo dục được chuyển từ tập trung truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; công tác kiểm tra đánh giá được đổi mới; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải, tăng ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà trường…

6. Ngày 15/9/2020, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2020, thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT.

Một trong những thay đổi đáng kể nhất của Thông tư là quy định giảm hồ sơ, sổ sách cho giáo viên. Giáo viên chỉ còn 3 loại hồ sơ, sổ sách gồm: kế hoạch giáo dục (theo năm học); kế hoạch bài dạy (giáo án); sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Riêng giáo viên chủ nhiệm thì có thêm sổ chủ nhiệm.

Điều 37 của Thông tư 32 quy định về các hành vi học sinh không được làm. Một trong số đó là hành vi “sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp mà không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Để việc thực hiện quy định đảm bảo nghiêm túc, tránh tình trạng học sinh sử dụng điện thoại không đúng mục đích học tập, ngoài giao quyền quyết định cho giáo viên (như quy định trong Thông tư), Bộ GDĐT sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể việc sử dụng điện thoại cho học sinh phục vụ học tập; đồng thời phối hợp với các cơ quan có chuyên môn để xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học.

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 649063