Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
28/10/2020

Sáng 28-10-2020, Đoàn Kiểm tra Vụ Pháp chế Bộ giáo dục và Đào tạo do ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng  làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GDĐT; Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Các Trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; Ông Trần Hoàng Khâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT và một số trường học trong tỉnh.

Ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung kiểm tra bao gồm: việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo. Trong đó có công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trong nội bộ ngành. Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; việc cấp phát, quản lý phôi và văn bằng chứng chỉ; việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; việc thực hiện Điều lệ nhà trường và đánh giá học sinh; tình hình thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên và trẻ mầm non; tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, về công tác văn thư.

toàn cảnh buổi làm việc

Theo nhận xét của các thành viên Đoàn kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã thực hiện kịp thời và đầy đủ các quy định của ngành về công tác pháp chế.  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được nâng dần chất lượng thông qua việc tăng cường phối hợp, lồng ghép giữa các tổ chức, đoàn thể, các nội dung giảng dạy trong nhà trường. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế trong công tác pháp chế mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cần khắc phục đó là nguồn lực nhân sự chuyên trách về công tác pháp chế; Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tuy có quan tâm và chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nêu ra những bất cập và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành Thông tư mới Thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Trong thời gian tới, Bộ GDĐT tham mưu Chính phủ: Bổ sung thêm trẻ nhà trẻ trong diện chính sách cũng là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Do tính chất và đặc thù của bậc học mầm non, cần có chính sách đãi ngộ thu hút đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 39
  Tổng lượt truy cập: 649098