Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ giáo dục công lập.
03/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ giáo dục mầm non đến trung học phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.

Cụ thể:

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đính kèm thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, đính kèm thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

- Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập, đính kèm thông tư 03/2021/TT-BGDĐT

- Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, đính kèm thông tư 04/2021/TT-BGDĐT

+ Chức danh nghề nghiệp của giáo viên

- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT nêu rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm 3 hạng: 1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26; 2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số v.07.02.25; 3. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT nêu rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm 3 hạng: 1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; 2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số v.07.03.28; 3. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.

- Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT nêu rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở bao gồm 3 hạng: 1. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32; 2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số v.07.04.31; 3. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30.

- Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT nêu rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông bao gồm 3 hạng: 1. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15; 2. Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số v.07.05.14; 3. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13.

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đều có quy định cụ thể tại chương II và chương III của các thông tư này.

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 782
  Tổng lượt truy cập: 722360