Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công tác tổng kết năm học 2020-2021, phải nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
14/05/2021

Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi điểm 1.4 và 1.5 khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; công văn số 1715/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, học viên, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong các cuộc họp, hội nghị và thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế. Hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người, giữ khoảng cách phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

- Các trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải được xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo thẩm quyền quản lý.

- Khuyến cáo các đơn vị không tổ chức tham quan, du lịch trong dịp này (kể cả tới vùng không có dịch). Khách ngoài tỉnh đến liên hệ công tác, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

2. Công tác tổ chức tổng kết năm học 2020-2021

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, Thủ trưởng các đơn vị quyết định ngày tổng kết năm học 2020-2021 nhưng phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Việc tổ chức tổng kết năm học được diễn ra tại lớp, đơn giản và thiết thực có tác động tích cực đến giáo dục đạo đức học sinh, nhân cách học sinh, đồng thời phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

3. Đối với các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và các tổ chức, cá nhân dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và các tổ chức, cá nhân dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cho học viên tạm nghỉ học trực tiếp kể từ ngày 17/5/2021 và chuyển sang dạy học trực tuyến, dạy học qua mạng internet và các hình thức dạy học khác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện: Thanh Hiền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-