Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công văn số 2107-CV/BTCTU ngày 26/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, về việc chiêu sinh cán bộ đi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)
28/11/2019

Ngày 20/11/2019, Cục Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương có Thông báo số 06-TB/CĐTBDCB về “Tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020”, trong đó có nêu đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn và chuyên ngành đào tạo (kèm theo Thông báo).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, lựa chọn, phân công cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhật Bản, có công văn cử cán bộ đi học kèm bộ hồ sơ theo quy định gởi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 04/12/2019 để tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Lưu ý: Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức bổ sung thêm lý lịch cán bộ, công chức (quyển 2a viết mới nhất); báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch (mới nhất) của cấp có thẩm quyền; xác nhận quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 381
  Tổng lượt truy cập: 559772