Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công văn số 652/SGDĐT-TTr, Về việc thực hiện công văn số 702 - CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
08/07/2019

​Căn cứ Công văn số 702-CV/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc tuyên truyền, công khai các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết đúng thẩm quyền”,

Nhằm tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 702-CV/TU, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

l. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể công chức, viên chức, ngưòi lao động trong đơn vị.

2. Công khai rộng rãi lịch tiếp công dân, quyết định phân công viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân của đơn vị để công dân biết và thực hiện

3. Tuyên truyền, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị đã được giải quyết đúng và hết thẩm quyền.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

1. Công văn số 652/SGDĐT-TTr

2. Công văn số 702-CV/TU

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 119
  Tổng lượt truy cập: 561937