Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị báo cáo kết quả đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
25/02/2019

Vào ngày 11/10/2018, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, Ban Thường Vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Trà Vinh tiến hành tổ chức Hội nghị  báo cáo kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai thang điểm đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2018-2019 và một số nghiệp vụ về hồ sơ hoạt động công đoàn cho gần 60 cán bộ công đoàn.

 

 


 

 

                                                          Quang cảnh Hội nghị   

 

     Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Cường ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Bùi Thị Rảnh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, đồng chí Trần Thị Hải Yến Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cùng với hơn 60 dồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục tỉnhTrà Vinh, khóa X nhiệm kỳ 2018- 2023, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

     Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hùng Cường ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh là đại biểu chính thức tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2013, báo cáo kết quả Đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai thang điểm đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2018-2019 cho các đại biểu nắm vững về vấn đề cốt lõi của Đại hội, về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, về dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam và kết quả bầu cử Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch, Chủ tịch, các phó chủ tịch và Ủy Ban kiểm tra Tổng Liên đoàn, đặc biệt là ba khâu đột phá của Đại hội “Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ” và “Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”.

 

              

 

                                Đồng chí Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị

 

     Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ủy viên, khuyết 14 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ. Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là 27 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 22 ủy viên, khuyết 05 ủy viên cơ cấu tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ kiện toàn sau. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội thống nhất số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn là 17 ủy viên, tại Đại hội bầu 16 ủy viên, khuyết 01 ủy viên sẽ bổ sung sau khi có nhân sự đủ điều kiện; đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

 

     Các đại biểu cũng nắm vững các các hồ sơ minh chứng cho các tiêu chuẩn trong Thang điểm đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2018-2019. Đây là điều kiện để Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt nhất hồ sơ sổ sách hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                            

                                                                                                                  Thực hiện:  Thiên Lý - CĐGD tỉnh

Tin liên quan

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 167
  Tổng lượt truy cập: 353671