Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh năm 2021
27/01/2021

Ngày 25/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021.

Dự Hội nghị có, Ban Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó phòng thuộc Sở; cùng cán bộ, công chức, người lao động Sở GDĐT.

Với tinh thần phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để tổng kết, đánh giá và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: công tác nghiệp vụ, chuyên môn, công tác đoàn thể, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được đề ra trong năm 2021. Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, chuyên môn và kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2020. Đây cũng là dịp để cán bộ công chức bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội nghị đã thông qua dự thảo về các báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Sở GDĐT; báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và dự thảo kế hoạch năm 2021; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở GDĐT; báo cáo tổng hợp thi đua – khen thưởng và phát động thi đua năm học 2020-2021; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2021. Cán bộ, công chức cũng được nghe nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của người đứng đầu cơ quan và của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020, cán bộ, công chức, lao động Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả: có 100% công chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, trong đó 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 04 công chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 công chức đang trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 6/6 phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở đạt tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 3/6 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tập thể Lao động xuất sắc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Cô Nguyễn Thị Bạch Vân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cán bộ, công chức Sở GDĐT đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Giám đốc  Sở cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021.

Một số hình ảnh Hội nghị

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 86
  Tổng lượt truy cập: 696996