Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020
06/01/2020

Ngày 31/12/2019, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020”. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư chi bộ và hơn 150 đảng viên về tham dự.

Đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Đảng ủy viên

đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019

 

Qua dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và thi đua khen thưởng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo; công tác đại hội chi bộ trực thuộc.

Đánh giá chung năm 2019, Đảng ủy Sở GDĐT đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành giáo dục đào tạo năm 2019 đều có kết quả đạt, vượt chỉ tiêu so với quy định.

Về công tác xây dựng đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác đại hội chi bộ trực thuộc, chuẩn bị Đại hội Đảng ủy Sở và tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lê Tiến Dũng Phó Bí thư đảng ủy

triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ĐUK; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu trao đổi, thảo luận

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Bí thư Đảng Ủy đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Bí thư Đảng Ủy, phát biểu tổng kết Hội nghị

Năm 2020 tiếp tục tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

          1. Triển khai các Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các Chương trình hành động, Kế hoạch để triển khai, thực hiện các Nghị quyết.

         2. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; từng bước nâng dần chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và chuẩn bị đầy đủ cho các lớp học tiếp theo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ở các lĩnh vực trong ngành giáo dục và đào tạo.

          3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

          4. Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, thành công tốt đẹp.

          5. Năm 2020, phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và các chi bộ có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          6. Trong năm Đảng ủy sẽ tổ chức kiểm tra 5 chi bộ và 10 đảng viên; giám sát 5 chi bộ còn lại và 10 đảng viên.

        7. Học sinh Tiểu học được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ từ 99% trở lên, học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp đạt tỷ lệ 98% trở lên, học sinh THPT tốt nghiệp đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Huy động trẻ (3- 5 tuổi) đạt từ  85% trở lên; tiểu học 99,9% trở lên; THCS đạt 98,5% trở lên và THPT đạt từ 75% trở lên.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020.

Thực hiện: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 132
  Tổng lượt truy cập: 547780