Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa học kỳ I, năm học 2019-2020
05/11/2019

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-SGDĐT ngày 21/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2019-2020, như sau:

1.Thành phần

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Giám đốc, các Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục; Trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở.

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; Thực hành sư phạm.

- Giám đốc các Trung tâm GDTX–HNDN; Trung tâm GDNN-GDTX.

2. Thời gian, địa điểm

Dự kiến ngày 15/11/2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính sau:

3.1. Công tác rà soát, sáp nhập các điểm lẻ, các trường học có quy mô nhỏ và việc bố trí, sắp xếp phân công đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên Y tế, nhân viên Kế toán trường học theo hướng tinh gọn.

3.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019, định hướng năm 2020.

3.3. Công tác chuẩn bị các điều kiện (triển khai, tham mưu ban hành văn bản, cơ sở vật chất trang thiết bị, bố trí và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo,…) để thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông 2018.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 141
  Tổng lượt truy cập: 531229