Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phụ huynh học sinh phương án dạy học trực tuyến.
27/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Ngành Giáo dục chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh, giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sở GDĐT đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh về hình thức và các điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Kết quả khảo sát, tổng số phiếu khảo sát 49274 phiếu, trong đó số phiếu đồng ý 35158 (tỷ lệ 71.4%), số phiếu không đồng ý 14116 (tỷ lệ 28.6%), số liệu cụ thể các huyện, thị xã, thành phố:

STT

Huyện/thị xã/thành phố

Tổng số phiếu khảo sát

số phiếu đồng ý

số phiếu không đồng ý

1

Càng Long

10251 (20,8%)

7485 (73,0%)

2766 (37,0%)

2

Cầu Kè

3071 (6,2%)

2388 (77,8%)

683 (22,2%)

3

Cầu Ngang

2409 (4,9%)

1675 (69,5%)

734 (30,5%)

4

Châu Thành

5401 (11,0%)

4012 (74,3%)

1389 (25,7%)

5

Duyên Hải

3292 (6,7%)

2466 (74,9%)

826 (25,1%)

6

Tiểu Cần

4678 (9,5%)

3443 (73,6%)

1235 (26,4%)

7

Trà Cú

8666 (17,6%)

5415 (62,5%)

3251 (37,5%)

8

Thành phố Trà Vinh

8235 (16,7%)

5816 (70,6%)

2419 (29,4%)

9

TX Duyên Hải

3271 (6,6%)

2458 (75,1%)

813 (24,9%)

 

Tổng

49274

35158 (71,4%)

14116 (28,6%)

Việc lựa chọn phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến. Phần mềm quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến phải đáp ứng yêu cầu cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy học tương tác và đánh giá trực tuyến. Qua nghiên cứu và theo dõi việc triển khai các giải pháp dạy học trực tuyến tại các trường học trong tỉnh, Sở GDĐT đã triển khai các phần mềm dạy học trực tuyến dựa trên các hệ thống đã được triển khai phổ biến trong tỉnh như: hệ thống phần mềm quản lý, dạy học trực tuyến (vnEdu, VNPT-LMS) của VNPT Trà Vinh; hệ thống tổ chức quản lý, dạy học trực tuyến K12online của Viettel Trà Vinh. Hiện nay, các đơn vị trường học trong tỉnh đang tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên và thực hiện tổ chức dạy học thử nghiệm trước khi đưa vào dạy học chính thức vào đầu năm học.

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-