Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 tỉnh Trà Vinh
15/07/2019

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, toàn tỉnh có 7306 thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt tỉ lệ 96.72% (7306/7554). Trong số 44 đơn vị trường THPT trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN-GDTX, có 6 đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Cụ thể:

1. Trường Phổ thông DTNT-THPT tỉnh Trà Vinh

2. Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

3. Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Trà Cú

4. Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Duyên Hải

5. Trường Thực hành Sư phạm

6. Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Tiểu Cần.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

 

Số

TT

Tên trường

Số HS

dự thi

Số tốt nghiệp

Diện xét TN

Ghi chú

TS

Tỷ lệ

Diện 2

Diện 3

1

001-THPT Phạm Thái Bường

451

449

99.56

349

32

 

2

002-THPT Nguyễn Đáng

496

491

98.99

491

0

 

3

003-THPT Nguyễn Văn Hai

357

337

94.40

306

31

 

4

004-THPT Cầu Kè

264

261

98.86

191

70

 

5

005-THPT Tiểu Cần

297

288

96.97

228

60

 

6

006-THPT Vũ Đình Liệu

249

246

98.80

164

82

 

7

007-THPT Trà Cú

217

215

99.08

120

95

 

8

008-THPT Đại An

200

186

93

92

94

 

9

009-THPT Dương Quang Đông

330

324

98.18

290

34

 

10

010-THPT Duyên Hải

246

245

99.59

239

6

 

11

011-Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - THPT tỉnh Trà Vinh

135

135

100

7

128

 

12

012-THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

270

270

100

217

24

 

13

013-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Càng Long

61

52

85.25

52

0

 

14

014-THPT Hồ Thị Nhâm

152

140

92.11

140

0

 

15

015-THPT Dương Háo Học

279

275

98.57

275

0

 

16

016-Trung tâm GDTX- HNDN thành phố Trà Vinh

103

77

74.76

54

18

 

17

017-THPT Thành Phố Trà Vinh

217

212

97.70

142

64

 

18

018-THPT Long Hiệp

148

146

98.65

37

109

 

19

019-THPT Cầu Quan

240

227

94.58

213

14

 

20

020-THPT Bùi Hữu Nghĩa

122

121

99.18

121

0

 

21

021-THPT Hòa Minh

114

111

97.37

111

0

 

22

022-THPT Cầu Ngang A

155

154

99.35

154

0

 

23

023-THPT Cầu Ngang B

146

140

95.89

126

14

 

24

024-THPT Hàm Giang

92

89

96.74

4

85

 

25

025-THPT Phong Phú

230

220

95.65

150

70

 

26

026-THPT Tập Sơn

325

324

99.69

186

138

 

27

027-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành

25

21

84

5

16

 

28

028-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần

39

32

82.05

17

15

 

29

029-THPT Long Khánh

165

154

93.33

133

21

 

30

030-THPT Hòa Lợi

140

134

95.71

100

34

 

31

031-THPT Hiếu Tử

118

116

98.31

81

35

 

32

032-THPT Nhị Trường

139

130

93.53

44

86

 

33

033-THPT Đôn Châu

177

174

98.31

83

91

 

34

034-THPT Long Hữu

244

229

93.85

209

20

 

35

035-THPT Tam Ngãi

126

123

97.62

107

16

 

36

036-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cầu Kè

39

30

76.92

18

12

 

37

037-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cầu Ngang

47

39

82.98

31

8

 

38

038-Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú

29

26

89.66

6

20

 

39

040-THCS và THPT Lương Hòa A

97

94

96.91

57

37

 

40

041-Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú

67

67

100

0

67

 

41

042-Trung Tâm GDNN-GDTX thị xã Duyên Hải

21

21

100

21

0

 

42

043-Thực Hành Sư Phạm

90

90

100

15

3

 

43

044-Trung cấp Pali Khmer

27

23

85.19

0

23

 

44

045-Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần

68

68

100

12

55

 

 

Tổng cộng

7554

7306

96.72

5398

1727

 

 
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 139
  Tổng lượt truy cập: 531227