Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Giáo dục trung học, tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021
18/09/2020

Ngày 18/9 Phòng Giáo dục trung học, tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT; ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục trung học; ông Đinh Thái Vĩnh Trà, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; đại diện lãnh đạo các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị trường trực thuộc Sở GDĐT; lãnh đạo các trường THCS;

Đại biểu tham dự h​ội nghị

Thầy Đinh Thái Vĩnh Trà, đã báo cáo tổng kết tại hội nghị tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như: việc phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao. Công tác phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục trung học được giữ vững và duy trì ổn định, cụ thể:

- Tất cả 106/106 xã, phường, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGDTH-XMC.

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt  tỷ lệ : 100%;

- Tỷ lệ trẻ 11 - 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt tỷ lệ : 98,33%;

- Tỷ lệ học sinh TNTH vào học lớp 6 đạt tỷ lệ : 99,69%.

- Cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và dạy đủ các môn quy định.

- Tỷ lệ học sinh TNTHCS ( 2 hệ ) năm học 2018-2019 đạt tỷ lệ : 99,35%

- Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có Bằng TNTHCS : đạt tỷ lệ : 92,91%

Về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, Sở GDĐT đã ban hành công văn 1046/SGDĐT-GDTrH về việc xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Yêu cầu giáo viên đổi mới cách soạn giảng theo hướng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trong năm học 2019-2020, 100% giáo viên cấp THCS, THPT/GDTX đều thực hiện nghiêm túc theo định hướng này. Sở GDĐT yêu cầu lãnh đạo các trường học chỉ đạo giáo viên bộ môn ra đề kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm theo quy định của từng môn học, duyệt đề trước khi tổ chức kiểm tra; đề kiểm tra đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Giáo dục phổ thông với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo phù hợp với nội dung chương trình, thời gian quy định; thực hiện cấu trúc ma trận đề theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT. Mỗi đề kiểm tra, có đáp án, biểu điểm cụ thể. Một số đơn vị tổ chức kiểm tra chung đề, chung khối ở một số môn. Tổ chức kiểm tra học kỳ nghiêm túc, hiệu quả.

Thầy Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT phát biểu hội nghị

Tại hội nghị thầy Lê Tiến Dũng đã thông qua dự thảo một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021, cụ thể như:

1. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học: cấp THCS đạt 99%; cấp THPT đạt 80%;

2. Tỷ lệ lưu ban, bỏ học :

          - Cấp THCS dưới 1% (năm học 2019-2020 đạt 1,09%);

          - Cấp THPT dưới 1,2% (năm học 2019-2020 đạt 1,93%);

3. Tỷ lệ TN. THPT 2021: đạt 98% trở lên (trong năm 2020 đạt 99,01%);

4. Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia từ 8 học sinh trở lên (năm 2020 đạt 7 giải).

5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giáo dục trung học:

          - Đối với cấp THCS : mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia ( năm 2020/ 1 trường; năm 2021: 1 trường);

          - Đối với cấp THPT : xây dựng ít nhất 6 trường THPT thuộc huyện Châu Thành và Trà Cú theo kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Phổ cập GDTHCS và phổ cập giáo dục trung học :

          - Nâng cao chất lượng PCGD THCS, đảm bảo có 80% số xã đạt chuẩn mức độ 3, các xã còn lại đạt chuẩn mức độ 2; có 7/9 huyện đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2 và 2/9 huyện đạt chuẩn mức độ 3.

          - Phổ cập giáo dục trung học : có 95/106 xã đạt chuẩn, 1 đơn vị huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học.

 Thầy Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thầy Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Giáo dục trung học cần tập trung thực hiện: triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018; công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT  về việc tổ chức thực hiện tốt việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình GDPT 2018; Các đơn vị trường học cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của từng cấp học bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng đơn vị, gắn với tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi đơn vị trường học. Thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên, đổi mới cơ chế quản lý trong nhà trường. Trong công tác chuyên môn thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi THPTQG. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học.

Thực hiện: Văn Trọng – Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 223
  Tổng lượt truy cập: 629695