Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quyết định về việc cấp giấy phép các tổ chức đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường
21/10/2019

Quyết định số 1165/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cấp giấy phép các tổ chức đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Cấp giấy phép cho 32 tổ chức đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường. (có danh sách kèm theo)

Các tổ chức có trong danh sách nêu trên có trách nhiệm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường của các tổ chức nêu trên có hiệu lực từ ngày 18/10/2019 đến ngày 17/10/2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 118
  Tổng lượt truy cập: 561936