Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2020-2021
03/02/2021

Ngày 02/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2020-2021

Đến tham dự Hội nghị có Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Bạch Vân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn Ngành; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở GDĐT; Trưởng  phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.

quang cảnh Hội nghi Sơ kết học kì 1, năm học 2020-2021

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Thạch Tha Lai – Phó Giám đốc Sở GDĐT đã đánh giá kết quả học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020 – 2021. Năm học 2020 - 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Giáo dục, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệc là Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm học diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh nói chung, ngành Giáo dục nói riêng khắc phục khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành Giáo dục.

Thầy Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo sơ kết học kì 1

Năm học này, ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành và đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông áp dụng đối với lớp 1. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen như sau:     

Thuận lợi: Ngành Giáo dục và Đào tạo luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo và sự hỗ trợ phối hợp của các Sở, ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của toàn xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị. Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chuẩn bị mọi mặt (cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ) để áp dụng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; hệ thống mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được rà soát sắp xếp, củng cố và phát triển phù hợp với quy hoạch, trong đó chú trọng việc huy động số trẻ và học sinh trong độ tuổi đến trường.

Khó khăn: Mạng lưới trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất trường học xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chưa đảm bảo bền vững; tình hình tổ chức dạy 2 buổi/ngày, bán trú cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi còn gặp khó khăn do phụ thuộc vào thực tế cơ sở vật chất trường lớp học. Số lượng biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – thị xã – thành phố hiện có chưa đủ để đảm nhiệm khối lượng công việc của ngành nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả điều hành, quản lý. Dịch bệnh Covid 19 xảy ra trên toàn cầu, toàn ngành giáo dục phải căng mình vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vừa phải hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Về qui mô phát triển số lượng: Toàn tỉnh hiện có 434 đơn vị, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 429 đơn vị, so đầu năm học giảm 01 trường Mẫu giáo và so cùng kỳ giảm 04 trường do sáp nhập. Với 6.914 lớp (trong đó có 73 nhóm nhà trẻ) và 212.620 học sinh (so cùng kỳ tăng 3.679 học sinh, tỷ lệ 1,73%).

Cô Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GDĐT đã đề ra một số hoạt động tập trung toàn ngành, trong học kì 2, năm học 2021-2022:

- Tuyển dụng viên chức năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị trường mầm non, phổ thông năm học 2021-2022.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục giai đoạn 2020-2031. Phối hợp với trường Chính trị Trà Vinh đào tạo lớp Trung cấp chính trị - Hành chính cho 80 giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý.

- Tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra chuyên ngành các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp dạy nghề. Đồng thời, tăng cường thanh tra đột xuất các chuyên đề (công tác quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, công tác quản lý của Hiệu trưởng, …) tại các trường học. Kiểm tra công vụ và Thanh tra đột xuất theo chuyên đề trong ngành

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II tại các trường học theo đúng kế hoạch thời gian năm học; Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 tại các trường học. Phối hợp với Trung tâm đánh giá chất lượng - Cục quản lý chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Khảo sát Pisa cho học sinh khối 5, 9 và 12 vào tháng 8/2021.

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2021. Tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 tại mỗi trường học, từng cấp học và toàn ngành. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm học 2020-2021. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động học chính trị hè năm 2021.

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 696984