Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 trong trường học
11/09/2020

 

Ngày 9/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan tiềm ẩn của COVID-19 trong môi trường học đường, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn học tập và bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tham khảo “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế Thế giới.

 

Theo đó, tài liệu này bao gồm:

- Phần 1. Thông tin chung về dịch bệnh COVID-19: Bệnh COVID-19 là gì? Tác nhân gây bệnh COVID-19 - Vi rút SAR-CoV-2, phương thức lây truyền của bệnh COVID-19…

- Phần 2. Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học: trước khi học sinh đến trường; Trong thời gian học sinh học tập tại trường; Sau khi học sinh rời trường

- Phần 3. Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh: Công tác chuẩn bị của nhà trường; Ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học; Công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch

Xem chi tiết thông tin Quyết địnhsổ tay

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 871
  Tổng lượt truy cập: 799996