Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thông báo bán đấu giá tài sản: vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ nhà, công trình xây dựng của Hội trường B Sở Giáo dục và Đào tạo
23/10/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh thông báo bán đấu giá vật liệu, vật tư của Hội Trường B đã được tháo dỡ hoàn toàn, một số vật liệu, vật tư thu hồi có khả năng tái sử dụng thấp, không còn sử dụng được xử lý bán phế liệu, còn một số vật liệu khác hư hỏng đến không còn tận dụng được hủy bỏ.

Thông tin chi tiết: xem Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp. https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/vat-lieu-thu-hoi-tu-viec-thao-do-nha-cong-trinh-xay-dung-cua-hoi-truong-b-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-tra-vinh-31280.html

tải file đính kèm

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 36
  Tổng lượt truy cập: 649095