Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp học mầm non, tiểu học.
28/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-SGDĐT ngày 20/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp học mầm non, tiểu học.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thời điểm đầu năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non (sau đây gọi là trường tiểu học, trường mầm non) theo nội dung Thông báo số 154/TB-SGDĐT ngày 20/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (viết tắt GDĐT) ban hành.

Nội dung ghi nhận như sau:

1. Số lượng cơ sở giáo dục được kiểm tra

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 26 trường/6 Phòng GDĐT (gồm 14 trường tiểu học và 12 trường mầm non). Trong đó, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2019-2020 tại 07/26 trường (gồm 04 trường tiểu học và 02 trường mầm non theo kế hoạch và 01 trường ngoài kế hoạch kiểm tra: trường Long Vĩnh C, huyện Duyên Hải).

2. Kết quả kiểm tra

26/26 trường được kiểm tra thực hiện công tác xây dựng và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học theo kế hoạch năm học; nhà trường đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học.

Thông tin cụ thể, xem file đính kèm

Phòng MN-TH thực hiện

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 118
  Tổng lượt truy cập: 561936