Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thông báo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm.
21/10/2019

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm, học thêm;

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường Thực hành Sư phạm và cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm theo thông báo).

2.Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường vẫn tiếp tục hoạt động đến khi hết thời hạn qui định của giấy phép được cấp.

3.Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

4.Sở Giáo dục và Đào tạo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho đến khi có hướng dẫn mới; đề nghị các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nghiêm túc thực hiện.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm (kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 95
  Tổng lượt truy cập: 561913