Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

V/v quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của ngành giáo dục
05/11/2019

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-BGDĐT ngày 5/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Quyết định số: 89/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

​Hiện nay, việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng của ngành giáo dục từ các hệ thống như sau:

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Trà Vinh, có tên miền là https://qlvbdh.travinh.gov.vn/. Hệ thống này gồm tài khoản của Văn thư Văn phòng Sở, tài khoản của lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở.

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, có tên miền là https://sgddttravinh.vnptioffice.vn/. Hệ thống này gồm tài khoản của Văn thư các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (mỗi phòng GDĐT, cơ sở giáo dục phải có tối thiểu 01 tài khoản của văn thư).

- Hệ thống Email trên tên miền của Sở Giáo dục và Đào tạo có tên miền là @sgdtravinh.edu.vn. Hệ thống này gồm tài khoản của lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; tài khoản các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Hệ thống Email trên tên miền của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tên miền là @moet.edu.vn  trước đây có cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộc Sở. Hiện tại, hệ thống này không còn sử dụng ở các đơn vị trực thuộc Sở.

Để thống nhất việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng của ngành giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh quy định cụ thể như sau:

1/ Từ ngày 01/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử trên môi trường mạng thông qua hệ thống I-office quản lý và điều hành văn bản. Cụ thể:

- Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản điện tử đi thông qua tài khoản văn thư trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Trà Vinh, có tên miền là https://qlvbdh.travinh.gov.vn/. Các tài khoản khác trên hệ thống không có quyền phát hành văn bản đi. Sở Giáo dục và Đào tạo không sử dụng hệ thống Email để phát hành văn bản điện tử đi.

- Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh phát hành văn bản điện tử đi thông qua tài khoản văn thư trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, có tên miền là https://sgddttravinh.vnptioffice.vn/. Các tài khoản khác trên hệ thống không có quyền phát hành văn bản đi. Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh không sử dụng hệ thống Email để phát hành văn bản điện tử đi.

- Việc thực hiện phát hành văn bản từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và chiều ngược lại (từ các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục đến Sở Giáo dục và Đào tạo) thực hiện qua trục liên thông trên hệ thống I-office. (chỉ tài khoản văn thư mới thực hiện quyền phát hành văn bản điện tử đi của đơn vị).

- Trong trường hợp cần trao đổi thông tin, cung cấp thông tin, báo cáo, tổng hợp báo cáo, tổng hợp số liệu… của lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở với các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện theo nội dung của văn bản hướng dẫn hoặc sử dụng hệ thống Email tên miền của Sở Giáo dục và Đào tạo là @sgdtravinh.edu.vn

2/ Các Phòng GDĐT rà soát các đơn vị trực thuộc Phòng, đảm bảo mỗi đơn vị đều có tài khoản văn thư trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, có tên miền là https://sgddttravinh.vnptioffice.vn/.

3/ Lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp Sở thực hiện tiếp nhận văn bản, xử lý công việc được cấp trên giao, phát hành văn bản điện tử thông qua các tài khoản được cấp trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Trà Vinh, có tên miền là https://qlvbdh.travinh.gov.vn/. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung và thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Sở ký duyệt phát hành văn bản điện tử.

4/ Các tài khoản của lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, có tên miền là https://sgddttravinh.vnptioffice.vn đã khóa lại không sử dụng.

5/ Lãnh đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục, tăng cường chỉ đạo bộ phận phụ trách văn thư, lưu trữ thực hiện việc phát hành văn bản điện tử; quản lý, điều hành văn bản; lưu trữ văn bản đi – đến trên hệ thống I-office.

Trong quá trình thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện đúng các quy định nêu trên. Nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Sở (Thầy Châu Chí Quang, Phó Chánh Văn phòng Sở – Số ĐT: 0988383535) để được hỗ trợ, phối hợp xử lý./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 144
  Tổng lượt truy cập: 531232