Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phát động thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh và chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Trà vinh lần thứ XI
28/11/2019

 

Thực hiện công văn số 789-CV/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh về việc chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ công văn số 1459/SNV-TĐKT ngày 18/11/2019 của Sở Nôi vụ về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

Sở  Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch phát động thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI trong ngành Giáo dục, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chủ đề thi đua“Ngành Giáo dục thi đua, tạo bứt phá, sớm về đích, góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh xanh - sạch - đẹp - an toàn hơn ”.

1. Mục đích

- Tạo phong trào thi đua rộng rãi trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Từng cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục tổ chức xác định công trình thi đua cụ thể, hoạt động thiết thực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và  gắn với các phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục: phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

- Thông qua đợt thi đua, động lực để công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến để biểu dương, giới thiệu, nhân rộng trong toàn ngành.

2. Yêu cầu

- Từng đơn vị, trường học triển khai quán triệt có kế hoạchphát động tổ chức, xác định cụ thể mô hình, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ “về đích” của ngành và của địa phương theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

- Thực hiện báo cáo kết quả kịp thời và giới thiệu tập thể, cá nhân có nhiều trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực, tích cực phấn đấu thực hiện đợt thi đua để ngành giới thiệu, biểu dương và khen thưởng kịp thời.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU “VỀ ĐÍCH” ĐẾN 9/2020

1. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

- Toàn tỉnh có 30% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Huy động học sinh trong độ tuổi đi học Trung học đạt 80%

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – thị xã thành phố

- Mỗi huyện – thị xã – thành phố có ít nhất 02 trường học ( mầm non, Tiểu học, THCS) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Giữ vững tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học: Tiểu học 99,9%, Trung học cơ sở 98%.

3. Trường THPT, đơn vị trực thuộc Sở

- Xây dựng 4 trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia: Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (12/2019); 3/5 trường THPT thuộc huyện Càng Long (8/2020).

- Huy động học sinh trong độ tuổi (theo địa bàn tuyển sinh) đi học Trung học đạt 80%.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đăng ký công trình thi đua đặc biệt

1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo trong toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu “Về đích” đến tháng 9/2020.

- Đảm bảo tiến độ công trình “Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng huyện Càng Long

- Chọn trường Trung cấp Pali Khmer làm điểm thực hiện mô hình “xanh – sạch – đẹp – an toàn”

1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – thị xã – thành phố, các trường học

- Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện – thị xã – thành phố chọn và đăng ký cụ thể ít nhất 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Mỗi trường học chọn và đưa vào kế hoạch thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc 01 mô hình thiết thực, hiệu quả để tập trung thực hiện từ nay đến kết thúc năm học 2019-2020 ( chú trọng chọn thực hiện mô hình xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn)

2. Phương châm thực hiện đợt thi đua cao điểm

- Người người thi đua: Tất cả học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đều phải thi đua.

- Toàn ngành thi đua: Tất cả các đơn vị ( Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học, cơ sở giáo dục) đều hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm do Ngành  Giáo dục và địa phương phát động, đồng thời tổ chức thực hiện thi đua tại đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả cao nhất.

- Tạo bứt phá, sớm về đích: Từng đơn vị quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, có hiệu quả để sớm hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội chi, đảng bộ đề ra ngay trong năm 2019 hoặc đến giữa năm 2020. Chú trọng giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt (huy động học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học, THCS), tập trung hoàn thành chỉ tiêu hiện chưa đạt (huy động học sinh trong độ tuổi đi học trung học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia).

3. Góp phần xây dựng Trà Vinh Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn

Từng trường học chú trọng xây dựng, thường xuyên giữ gìn trường học xanh – sạch- đẹp và an toàn trong suốt đợt thi đua cao điểm, cụ thể:

3.1. Xanh

Trồng, trang trí thêm cây xanh, hoa kiểng và nâng cao ý thức của mọi người trong bảo vệ, giữ gìn và chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên trường học, từng lớp học và hành lang trước cổng trường, góp phần tạo nên “lá phổi” xanh tại đơn vị và trên khắp địa bàn của tỉnh.

3.2. Sạch

Thường xuyên giữ gìn vệ sinh, môi trường trong lành không bị ô nhiễm bởi nước thải, rác thải, chất thải, nhất là nhà vệ sinh trong trường học,…. Nhà ở, mỗi gia đình,  từng trường học không có rác, chất thải ô nhiễm; mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh không xả rác trong trường học, lớp học, nơi công cộng, đường phố, sông, kênh rạch, cống thoát nước,...

3.3. Đẹp

- Đẹp về hình thức: Nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học được trang hoàng đẹp, trồng nhiều hoa, cây cảnh, không có rác thải, các khẩu hiệu đặt đúng vị trí, tường rào không bị bôi bẩn; cáp điện, viễn thông được bó gọn, cây xanh được cắt tỉa...

- Đẹp về tinh thần: Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; có thái độ thân thiện, hòa nhã, lịch sự trong sinh hoạt, giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

3.4. An toàn

Từng đơn vị, trường học thường xuyên đảm bảo an toàn trên tất cả các lĩnh vực: An toàn giao thông, an toàn cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong lao động, học tập, công tác, an toàn thông tin... Từ đó tạo niềm tin với Nhân dân và mọi người luôn cảm nhận Trà Vinh nói chung, trường học nói riêng là vùng đất yên bình, thân thiện, mến khách và là nơi đáng sống.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

Chia thành 2 đợt thi đua:

- Đợt 1: Từ nay đến Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (hết tháng 12/2019).

- Đợt 2: Từ tháng 01/2020 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI (tháng 9/2020).

2. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục

- Từng trường học trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện bằng những  tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phát động từng tổ, khối, cá nhân thực hiện phong trào thi đua cao điểm để tập trung thực hiện đạt hiệu quả thiết thực từ nay đến kết thúc năm học 2019-2020.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phong trào thi đua, từ đó phát hiện kịp thời những mô hình tiêu biểu, gương điển hình để giới thiệu, tổ chức nêu gương, nhân rộng tại đơn vị và trong ngành.

- Tổ chức sơ kết phong trào sau khi kết thúc đợt 1 và tổng kết sau khi kết thúc đợt 2, trong đó chú trọng đánh giá thực chất hiệu quả của phong trào và rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - thị xã – thành phố

- Trên cơ sở kế hoạch này, kết hợp với kế hoạch phát động của Ủy ban nhân dân huyện – thị xã thành phố, tiến hành xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện.

- Nắm tình hình thực tế tổ chức thực hiện của các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hướng dẫn các trường học giới thiệu, bình xét mô hình của tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tổ chức sơ kết phong trào sau khi kết thúc đợt 1 và tổng kết sau khi kết thúc đợt 2 và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời, đúng tiến độ thời gian.

+ Báo cáo sơ kết trước 30/12/2019

+ Báo cáo tổng kết: trước 30/8/2020

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện – thị xã – thành phố tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong năm 2020.

4. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổng hợp và tham mưu Giám đốc Sở nắm tình hình và chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn các đơn vị việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu sau khi kết thúc phong trào thi đua cao điểm.

- Thực hiện báo cáo về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI trong ngành giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - thị xã - thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc Sở quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 432
  Tổng lượt truy cập: 614981