Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trà Vinh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
10/01/2022

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới (gọi tắt là Chỉ thị số 13-CT/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/12/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU.

* Mục đích, yêu cầu

1. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trong thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

2. Trên cơ sở Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lực lượng y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,…; quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả theo nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể” để phục vụ; lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

3. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là cơ bản, lâu dài; phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, thực hiện các biện pháp truy vết, xét nghiệm, dập dịch đồng bộ, nhanh chóng, khoa học; thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

* Các nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về y tế; Nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội; Nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động giáo dục và đào tạo; Nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất và lưu thông hàng hóa

* Tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiêm túc, tích cực, tự giác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 13-CT/TU và Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nêu gương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện mô hình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Học sinh Trường THCS Châu Điền đến trường học

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng địa phương.

Học sinh Trường THCS Ninh Thới, trong giờ học

b) Tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho học sinh theo hướng dẫn của ngành y tế; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án khả thi, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương để tổ chức dạy và học trực tiếp; có phương án đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 trong nhà trường.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thống nhất lựa chọn phương án để chuyển đổi hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR, thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên và học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời. Quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc, học sinh thiếu phương tiện, thiết bị học tập. Bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bổ sung kiến thức còn thiếu cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, tránh gây áp lực cho người dạy và người học.

Kế hoạch số 104/KH-UBND

Thực hiện: Chí Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-