Truy cập nội dung luôn

Văn bản Chính phủ Văn bản Chính phủ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
841/TTCP-V.III 03-06-2022 TTCP: Phối hợp thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 51-lượt Xem
06/CT-TTg 27-05-2022 TTg: Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 49-lượt Xem
81/TB-VPCP 26-04-2021 VPCP: Kết luật của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 27-lượt Xem
22/TB-VPCP 30-01-2021 VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 30-lượt Xem
04/2021/NĐ-CP 22-01-2021 Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 34-lượt Xem
151/2020/NĐ-CP 31-12-2020 Chính phủ: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
92-KL/TW 05-11-2020 BCT: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 36-lượt Xem