Truy cập nội dung luôn

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Một số nội dung của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Một số nội dung của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số ...

​Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/201...
​Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-202...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

(Chinhphu.vn) - Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy...

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường Tiểu họ...
Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu họ...
​Luật số 43/2019/QH14 năm 2019 của Quốc hội về Luật Giáo dục Việt Na...
​Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND thông quqa chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ dạy và học bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020-202...
​Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chứ...
​ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của TTg Phê duyệt đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025...
​Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-202...
​Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/201...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 888
  Tổng lượt truy cập: 800013