Truy cập nội dung luôn

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

​Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm no...
​Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn Trà Vinh năm học 2021-2022 ...
​Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo  dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thụ...
​Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệ...
​Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dụ...
​Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viê...
​Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT ngày 24/12/2021 của BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ s...
​Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của BGDĐT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương ...
​Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại họ...
​Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của BGDĐT Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thôn...
​Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thụ...
Ban hành Chương trình xóa mù chữ - 15/12/2021 (số lượt xem: 130)
​Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của BGDĐT Ban hành Chương trình xóa mù ch...
​Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND không thu học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ...
​Nghị quyết số 46/ND-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873