Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định số 860/QĐ-GDĐT ngày 19/10/2021 của SGDĐT Công bố công dự toán NSNN quý 3 năm 202...
Quyết định số 859/QĐ-GDĐT ngày 19/10/2021 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/202...
​Quyết định số 771/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2021 của SGDĐT Bổ sung, điều chỉnh Điều 6, Điều 18, Điều 19 Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 01/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  ...
​Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2021 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 2/202...
​Quyết định số 277/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2021 của SGDĐT Về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I/202...
​Quyết định số 269/QĐ-SGDĐT ngày 14/4/2021 của SGDĐT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 202...
​Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 01/02/2021 của SGDĐT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vin...
​Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2020 của SGDĐT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2021 của SGDĐT Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 202...
​Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2021 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 202...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  4
  Hôm nay:  1821
  Tổng lượt truy cập:  930009