Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Quyết định số 713/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 2 năm 202...
​Quyết định số 712/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 202...
​Quyết định số 56/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2022 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 202...
​Quyết định số 16/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2022 của SGDĐT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vin...
​Quyết định số 05/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 202...
Quyết định số 860/QĐ-GDĐT ngày 19/10/2021 của SGDĐT Công bố công dự toán NSNN quý 3 năm 202...
Quyết định số 859/QĐ-GDĐT ngày 19/10/2021 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/202...
​Quyết định số 771/QĐ-SGDĐT ngày 21/9/2021 của SGDĐT Bổ sung, điều chỉnh Điều 6, Điều 18, Điều 19 Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 01/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  ...
​Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2021 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 2/202...
​Quyết định số 277/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2021 của SGDĐT Về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I/202...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873