Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2020 của SGDĐT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2021 của SGDĐT Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 202...
​Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2021 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1014/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2020 của SGDĐT về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/202...
​Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2020 của SGDĐT về việc công bố công khai dự toán NSNN quý 3/202...
Về việc công bố công khai quyết toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác Qúy 2/2020...
Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020  về việc công bố công khai  dự toán ngân sách nhà nước Qúy 2/2020...
​ Quyết định số 166/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2020 về việc công bố công khai quyết toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác Qúy 1/202...
Quyết định số 165/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước Qúy 1/2020...
​Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 202...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 696984