Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Quyết định số 1014/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2020 của SGDĐT về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/202...
​Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2020 của SGDĐT về việc công bố công khai dự toán NSNN quý 3/202...
Về việc công bố công khai quyết toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác Qúy 2/2020...
Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020  về việc công bố công khai  dự toán ngân sách nhà nước Qúy 2/2020...
​ Quyết định số 166/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2020 về việc công bố công khai quyết toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác Qúy 1/202...
Quyết định số 165/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước Qúy 1/2020...
​Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 202...
​Quyết định số 82/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh Về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 201...
Quyết định số 81/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 201...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 638
  Tổng lượt truy cập: 648988