Truy cập nội dung luôn

Danh sách các trường THPT Danh sách các trường THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NĂM 2013 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT

TÊN TRƯỜNG  

TRA CỨU

1

Trường THPT Phạm Thái Bường

 2

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

 3 Trường THPT Dương Quang Đông
 
 4 Trường THPT Trà Cú
 
 5 Trường THPT Cầu Quan
 
 6 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
 
 7 Trường THPT Thành Phố Trà Vinh
 
 8 Trường THPT Tập Sơn
 
 9 Trường THPT Hàm Giang
 
 10 Trường THPT Cầu Ngang A
 
 11 Trường THPT Cầu Ngang B
 
 12 Trường THPT Duyên Hải
 
 13 Trường THPT Vũ Đình Liệu
 
 14 Trường THPT Tiểu Cần
 
 15 Trường THPT Cầu Kè
 
 16 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
 
 17 Trường THPT Dương Háo Học
 
 18 Trường THPT Phong Phú
 
 19 Trường THPT Long Hiệp
 
 20 Trường THPT Nhị Trường
 
 21 Trường THPT Long Khánh
 
 22 Trường THPT Hiếu Tử
 
 23 Trường THPT Tam Ngãi
 
 24 Trường THPT Long Hữu
 
 25 Trường THPT Đôn Châu
 
 26 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
 
 27 Trường THPT Hòa Minh
 
 28 Trường THPT Đại An

 29 Trường THPT Hòa Lợi
 
 30 Trường THPT Lương Hòa A
 
 31 Trường PTDT NT Tỉnh Trà Vinh
 
32

Trường THPT Nguyễn Đáng

33

Trường PTDTNT Trà Cú

34

Trung tâm GDTX Càng Long

35

Trung tâm GDTX Cầu Ngang

36

Trung tâm GDTX Châu Thành

37

Trung tâm GDTX Duyên Hải

38

Trung tâm GDTX Tiểu Cần

39

Trung tâm GDTX Trà Cú 

40

Trung tâm GDTX Cầu Kè

41

Trung tâm GDTX TP Trà Vinh

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873