Truy cập nội dung luôn

Danh sách các trường THPT Danh sách các trường THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT

TÊN TRƯỜNG  

TRA CỨU

1

Trường THPT Phạm Thái Bường

 2

Trường THPT Nguyễn Đáng

 3 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
 4 Trường THPT Cầu Kè
 
 5 Trường THPT Tiểu Cần
 
 6 Trường THPT Vũ Đình Liệu
 
 7 Trường THPT Trà Cú
 
 8 Trường THPT Đại An
 
 9 Trường THPT Dương Quang Đông
 
 10 Trường THPT Duyên Hải
 
 11 Trường PT DTNT Trà Vinh
 
 12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
 
 13 Trung tâm  GDNN - GDTX Càng Long
 
 14 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
 
 15 Trường THPT Dương Háo Học
 
 16 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
 
 17 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
 
 18 Trường THPT Long Hiệp
 
 19 Trường THPT Cầu Quan
 
 20 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
 
 21 Trường THPT Hòa Minh
 
 22 Trường THPT Cầu Ngang A
 
 23 Trường THPT Cầu Ngang B
 
 24 Trường THPT Hàm Giang
 
 25 Trường THPT Phong Phú
 
 26 Trường THPT Tập Sơn
 
 27 Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành
 
 28 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
 
 29 Trường THPT Long Khánh

 30 Trường THPT Hòa Lợi
 
 31 Trường THPT Hiếu Tử
 
32

Trường THPT Nhị Trường

33

Trường THPT Đôn Châu

34

Trường THPT Long Hữu

35

Trường THPT Tam Ngãi

36

Trung tâm GDNN - GDTX Cầu Kè

37

Trung tâm GDNN - GDTX Cầu Ngang

38

Trung tâm GDTX Trà Cú

39

Trường THPT Lương Hòa A

40

Trường PT DTNT THCS-THPT Trà Cú

41

Trung tâm GDNN - GDTX Duyên Hải

42

Trường Thực hành Sư phạm

43

Trường Trung cấp Pali - Khmer

44

Trường THPT Cầu Kè (TSTD)

45

Trường THPT Dương Quang Đông (TSTD)

46

Trường THPT Duyên Hải (TSTD)

47

Trường THPT Tập Sơn (TSTD)

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873