Truy cập nội dung luôn

Danh sách các trường THPT Danh sách các trường THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT

TÊN TRƯỜNG  

TRA CỨU

1

Trường THPT Phạm Thái Bường

 2

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

 3 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
 4 Trường Trung cấp Pali Khmer
 
 5 Trường Thực hành Sư phạm
 
 6 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh
 
 7 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
 
 8 Trường THPT Nguyễn Đáng
 
 9 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
 
 10 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
 
 11 Trường THPT Dương Háo Học
 
 12 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
 
 13 Trung tâm  GDNN - GDTX Càng Long
 
 14 Trường THPT Cầu Kè
 
 15 Trường THPT Phong Phú
 
 16 Trường  THPT Tam Ngãi
 
 17 Trung tâm GDNN- GDTX Cầu Kè
 
 18
Trường THPT Vũ Đình Liệu
 19 Trường THPT Hòa Minh
 
 20 Trường THPT Hòa Lợi
 
 21 Trường THCS- THPT Lươn Hòa A
 
 22 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành
 
 23 Trường THPT Tiểu Cần
 
 24 Trường THPT Cầu Quan
 
 25 Trường THPT Hiếu Tử
 
 26 Trường THPT DTNT Tiểu Cần
 
 27 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
 
 28 Trường THPT Trà Cú
 
 29 Trường THPT Đại An

 30 Trường THPT Long Hiệp
 
 31 Trường THPT Hàm Giang
 
32

Trường THPT Tập Sơn

33

Trường THPT DTNT Trà Cú

34

Trung tâm GDTX-HNDN Trà Cú

35

Trường THPT Dương Quang Đông

36

Trường THPT Cầu Ngang A

37

Trường THPT Cầu Ngang B

38

Trường THPT Nhị Trường 

39

Trung tâm GDNN-GDTX Cầu Ngang

40

Trường THPT Duyên Hải

41

Trường THPT Long Khánh

42

Trường THPT Đôn Châu

43

Trường THPT Long Hữu

44 Trường THCS-THPT Dân Thành 
45 Trung tâm GDNN-GDTX Duyên Hải

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873