Truy cập nội dung luôn

Danh sách các trường THPT Danh sách các trường THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT

TÊN TRƯỜNG  

TRA CỨU

1

Trường THPT Phạm Thái Bường

 2

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

 3 Trường Thực hành sư phạm
 4 Trường THPT Dương Quang Đông
 
 5 Trường THPT Trà Cú
 
 6 Trường THPT Cầu Quan
 
 7 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
 
 8 Trường THPT Thành Phố Trà Vinh
 
 9 Trường THPT Tập Sơn
 
 10 Trường THPT Hàm Giang
 
 11 Trường THPT Cầu Ngang A
 
 12 Trường THPT Cầu Ngang B
 
 13 Trường THPT Duyên Hải
 
 14 Trường THPT Vũ Đình Liệu
 
 15 Trường THPT Tiểu Cần
 
 16 Trường THPT Cầu Kè
 
 17 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
 
 18 Trường THPT Dương Háo Học
 
 19 Trường THPT Phong Phú
 
 20 Trường THPT Long Hiệp
 
 21 Trường THPT Nhị Trường
 
 22 Trường THPT Long Khánh
 
 23 Trường THPT Hiếu Tử
 
 24 Trường THPT Tam Ngãi
 
 25 Trường THPT Long Hữu
 
 26 Trường THPT Đôn Châu
 
 27 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
 
 28 Trường THPT Hòa Minh
 
 29 Trường THPT Đại An

 30 Trường THPT Hòa Lợi
 
 31 Trường THPT Lương Hòa A
 
 32 Trường PTDT NT Tỉnh Trà Vinh
 
33

Trường THPT Nguyễn Đáng

34

Trung tâm GDTX Càng Long

35

Trung tâm GDTX TP Trà Vinh

36

Trung tâm GDTX Châu Thành

37

Trung tâm GDTX Tiểu Cần

38 Trung tâm GDTX Cầu Kè
39

Trung tâm GDTX Cầu Ngang

40

Trung tâm GDTX Trà Cú

41 Trung tâm GDTX Duyên Hải
42 Trường PT DTNT Trà Cú
43 Trường Trung cấp Pali Khmer
44

Trường THPT Nguyễn Đáng

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873