Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 - 2021

Ngày bắt đầu 12-03-2020 Ngày hết hạn 12-04-2020

0
Tải về
(79-lượt)

Xem các góp ý
Đóng góp ý kiến cho điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày bắt đầu 13-02-2020 Ngày hết hạn 14-02-2020

0
Tải về
(20-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Ngày bắt đầu 15-01-2020 Ngày hết hạn 16-01-2020

0
Tải về
(28-lượt)

Xem các góp ý