Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Đóng góp ý kiến cho điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 12/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 124/SGDĐT-Trh về việc đóng góp ý kiến dự thảo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo dự thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh nghỉ học 02 tuần để phòng, chống dịch bệnh nCoV (Covid-19), sẽ bù 02 tuần để đảm bảo đủ thời lượng chương trình theo quy định.

 

Công văn 124/SGDĐT-TrH

Dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020


Xem toàn văn Ngày bắt đầu 2020/02/13 Ngày hết hạn 2020/02/14
Các ý kiến đóng góp