Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 - 2021

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và  phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 - 2021
Xem toàn văn bản(70-lượt)
Ngày bắt đầu 2020/03/12 Ngày hết hạn 2020/04/12
Các ý kiến đóng góp