Truy cập nội dung luôn

Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục

​Quyết định số 550/QĐ-SGDĐT ngày 09/6/2023 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Thị trấn Định An, huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 357/QĐ-SGDĐT ngày 12/4/2023 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Tân Hùng A, huyện Tiểu Cần đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 303/QĐ-SGDĐT ngày 30/3/2023 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Long Hiệp huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 245/QĐ-SGDĐT ngày 16/3/2023 của SGDĐT Công nhận trường THCS thị trấn Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 246/QĐ-SGDĐT ngày 16/3/2023 của SGDĐT Công nhận trường THCS B An Trường huyện Càng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 247/QĐ-SGDĐT ngày 16/3/2023 của SGDĐT Công nhận trường THPT Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 168/QĐ-SGDĐT ngày 06/3/2023 của SGDĐT Công nhận và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường Mầm non Trúc Xanh xã Nhị Long huyện Càng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​​Quyết định số 128/QĐ-SGDĐT ngày 01/3/2023 của SGDĐT Công nhận trường Mẫu giáo Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 111/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2023 của SGDĐT Công nhận trường THPT Hàm Giang huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 110/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2023 của SGDĐT Công nhận trường THPT Long Hiệp huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
Xem thêm >>