Truy cập nội dung luôn

Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục

​​Quyết định số 27/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2023 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Long Hòa huyện Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 10/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2023 của SGDĐT Công nhận trường Mẫu giáo Thiên Thanh huyện Càng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 01/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2023 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Đông Hải A, huyện Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 1459/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2022 của SGDĐT Công nhận trường Mầm non xã Châu Điền huyện Cầu Kè đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1373/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2022 của SGDĐT Công nhận trường Mầm non Tuổi Ngọc, thị xã Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1315/QĐ-SGDĐT ngày 05/12/2022 của SGDĐT Công nhận trường Mẫu giáo Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1306/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2022 của SGDĐT Công nhận trường THCS Long Hiệp huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 1305/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2022 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Hòa Ân B huyện Cầu Kè đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 1272/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2022 của SGDĐT Công nhận trường Mầm non Tuổi Xanh, huyện Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1165/QĐ-SGDĐT ngày 09/11/2022 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
Xem thêm >>