Truy cập nội dung luôn

Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục

​Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT ngày 05/01/2021 của SGDĐT Công nhận trường Mẫu giáo Họa Mi thị xã Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 389/QĐ-SGDĐT ngày 16/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường tiểu học Hàm Tân huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 340/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường THCS Ngãi Hùng huyện Tiểu Cần đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 341/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường THCS Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
Quyết định số 344/QĐ-SGDĐT ngày 08/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường Mầm non Thị trấn Cầu Quan huyện Tiểu Cần đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 71
  Tổng lượt truy cập: 691836