Truy cập nội dung luôn

Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục

​Quyết định số 933/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2022 của SGDĐT Công nhận trường THCS Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 932/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2022 của SGDĐT Công nhận trường THCS thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 890/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2022 của SGDĐT Công nhận trường THPT Đôn Châu, huyện Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dụ...
​Quyết định số 329/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2022 của SGDĐT Công nhận trường Mầm non Thị trấn Trà Cú huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 245/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2022 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Thị trấn Long Thành huyện Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
Quyết định số 150/QĐ-SGDĐT ngày 10/3/2022 của SGDĐT Công nhận Trường Tiểu học Thông Hòa B huyện Cầu Kè đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1155/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2021 của SGDĐT Công nhận trường  Mầm non Hoa Hồng, thành phố Trà Vinh đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định số 1087/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2021 của SGDĐT Công nhận trường Tiểu học Nhị Long huyện Càng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ...
​Quyết định 1073/QĐ-SGDĐT ngày 10/12/2021 của SGDĐT Công nhận trường THCS Chu Văn An, Thị xã Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2  ...
​Quyết định 1074/QĐ-SGDĐT ngày 10/12/2021 của SGDĐT Công nhận trường THCS Hòa Minh B, huyện Châu Thành đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2  ...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873