Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ hai

06/4/2020

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Thứ ba

07/4/2020

 

Cả ngày

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ

08/4/2020

 

Cả ngày

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm

09/4/2020

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Thứ sáu

10/4/2020

Cả ngày

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 160
  Tổng lượt truy cập: 547808