Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

  Từ  ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019

 

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thành Nguyện

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Thứ hai

22/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Dự họp HĐND tại huyện Trà Cú

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự họp HĐND tại huyện Trà Cú

Họp phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm tại hội trường Tỉnh ủy

Thứ ba

23/7/2019

Sáng

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đức Mỹ huyện Càng Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia đoàn giám sát cùng với UBVH tại tỉnh Bến Tre

Họp trực tuyến về chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại phòng họp UBND tỉnh

Chiều

Họp Đảng ủy tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Đảng ủy tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia đoàn giám sát cùng với UBVH tại tỉnh Bến Tre

Họp trực tuyến về chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại phòng họp UBND tỉnh

Thứ

24/7/2019

Sáng

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Long Toàn Thị xã Duyên Hải

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Long Toàn Thị xã Duyên Hải

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm

25/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự tập huấn về công tác bạo lực học đường tại tỉnh Vĩnh Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự tập huấn về công tác bạo lực học đường tại tỉnh Vĩnh Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ sáu

26/7/2019

Sáng

Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư tại Hội trường Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự tập huấn về công tác bạo lực học đường tại tỉnh Vĩnh Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự tập huấn về công tác bạo lực học đường tại tỉnh Vĩnh Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 279
  Tổng lượt truy cập: 430698