Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ Hai

30/11/2020

Sáng

Đánh giá công chức Ban Giám đốc Sở

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Dự họp tại UBND tỉnh

Họp Ban chỉ đạo xây dựng ấp, khóm văn hoá tại Đại học Trà Vinh

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Ba

01/12/2020

Sáng

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Kiểm điểm chi bộ

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp tại Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch

Thứ

02/12/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Dự tổng kết phổ cập tại Càng Long

Học lớp quản lý cấp sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Ngang

Họp chi bộ

Dự họp mặt tại Huyện uỷ Duyên Hải

Thứ Năm

03/12/2020

Sáng

Họp kiểm điểm Đảng uỷ Sở

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Trà Cú

Họp kiểm điểm Đảng uỷ Sở

Học lớp quản lý cấp sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Trà Cú

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Học lớp quản lý cấp sở

Thứ Sáu

04/12/2020

Sáng

Đi cơ sở

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Trà Cú

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Kè

Dự họp tại Chi cục Dân số và KHHGĐ tỉnh

Chiều

Đi cơ sở

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Trà Cú

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Kè

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Bảy

05/12/2020

Sáng

Nghỉ

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Kè

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1

Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Cầu Kè

Nghỉ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 44
  Tổng lượt truy cập: 649103