Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ Hai

21/9/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia mở thầu Thiết bị lớp 1.

Tham gia Ban phách nghề phổ thông khoá ngày 12/7/2020

Chiều

Họp Đảng uỷ Sở

Họp Đảng uỷ Sở

Dự tổng kết công tác Ban Dân tộc tỉnh

Họp Đảng uỷ Sở

Thứ Ba

22/9/2020

Sáng

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 cấp mầm non

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc về công tác nhân sự tại huyện Trà Cú

Chiều

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự tổng kết công tác Đoàn Đội

Làm việc về công tác nhân sự tại huyện Trà Cú

Thứ

23/9/2020

Sáng

Dự Hội nghị đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại Càng Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại Càng Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Thứ Năm

24/9/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại Càng Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Chiều

Dự họp thành viên UBND tỉnh

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại Càng Long

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Thứ Sáu

25/9/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại huyện Duyên Hải

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Chiều

Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 tại huyện Duyên Hải

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn công tác chính trị tư tưởng tại Nha Trang

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 388
  Tổng lượt truy cập: 613187