Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ Hai

01/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 6

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 6

Thứ Ba

02/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2, lớp 6

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự họp tại Uỷ ban nhân dân tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp chuyên viên mầm non các phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 6

Thứ

03/3/2021

Sáng

Dự Lễ giao nhận quân năm 2021 tại Cầu Kè

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự họp tại Ban Dân tộc tỉnh

Thực hiện công tác nhân sự tại các trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công tác nhân sự tại các trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Thứ Năm

04/3/2021

Sáng

Dự họp về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự họp về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự họp về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự họp về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu

05/3/2021

Sáng

Dự Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại huyện Cầu Kè

Kiểm tra một số trường tiểu học về việc thực hiện SGK lớp 1 trên địa bàn huyện Trà Cú

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Đi cơ sở

Chiều

Dự Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại huyện Cầu Kè

Kiểm tra một số trường tiểu học về việc thực hiện SGK lớp 1 trên địa bàn huyện Trà Cú

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Đi cơ sở

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 92
  Tổng lượt truy cập: 697002