Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

  Từ  ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Thứ - ngày

Buổi

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Thứ hai

18/11/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Dự họp mặt tri ân cựu giáo chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiều

Họp Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Dự họp mặt tri ân cựu giáo chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Thứ ba

19/11/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Nhị Long huyện Càng Long

Chiều

Dự nông thôn mới tại huyện Cầu Kè

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Nhị Long huyện Càng Long

Thứ

20/11/2019

 

Sáng

Dự Hội nghị triển khai các văn bản liên quan Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 tại Tỉnh ủy

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường THPT huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải

Chiều

Dự họp hội đồng tư vấn tại Đại học Trà Vinh.

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường THPT huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải

Thứ năm

21/11/2019

 

 

 

Sáng

Kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Mỹ Cẩm huyện Càng Long

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Khảo sát sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật tại huyện Càng Long

Thứ sáu

22/11/2019

 

Sáng

Kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Chấm chung khảo sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Họp Quốc hội tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 164
  Tổng lượt truy cập: 488750