Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ Hai

29/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 năm học 2020-2021 tại Sở.

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự họp tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Thứ Ba

30/6/2020

Sáng

Dự họp tại HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra camera tại các huyện

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra camera tại các huyện

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ

01/7/2020

Sáng

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự hội thảo tại Cầu Kè

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Dự họp tại Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự hội thảo tại Cầu Kè

Dự Bế mạc Lễ hội cúng biển tại Mỹ Long

Thứ Năm

02/7/2020

 

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Tập Ngãi C

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi TN THPT 2020

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Tân Hùng A

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu

03/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Thị trấn Cầu Quan A

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Dự họp thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Thị trấn Cầu Quan A

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Bảy

04/7/2020

Sáng

Nghỉ

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Tân Hoà A

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Kiểm tra thư viện Trường TH đạt chuẩn, tiên tiến năm học 2019-2020 tại Trường TH Tân Hoà A

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Nghỉ

Chủ nhật

05/7/2020

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Đi công tác tại tỉnh Phú Thọ

Nghỉ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 118
  Tổng lượt truy cập: 571010