Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

  Từ  ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

 

Thứ - ngày

Buổi

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Thứ hai

16/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Họp giao ban tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Họp giao ban tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ ba

17/9/2019

Sáng

Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ

18/9/2019

 

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm

19/9/2019

 

Thứ năm

19/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ sáu

20/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ bảy

21/9/2019

Sáng

Nghỉ

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Nghỉ

Chủ nhật

22/9/2019

Sáng

Nghỉ

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức dạy học và quản lý giáo dục tại Nhật Bản

Nghỉ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 586
  Tổng lượt truy cập: 461927