Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021

Thứ - ngày

Buổi

Giám đốc

Nguyễn Thị Bạch Vân

Phó Giám đốc

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thứ Hai

26/7/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Thứ Ba

27/6/2021

Sáng

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ

28/6/2021

Sáng

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Họp xét chuyển công tác đối với viên chức

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Năm

29/7/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Thứ Sáu

30/7/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Bảy

31/7/2021

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 897
  Tổng lượt truy cập: 800022