Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1.Lịch tiếp công dân

     1.1.Tiếp công dân định kỳ

STT

Ngày tiếp

Người tiếp công dân

Ghi chú

1

17/01/2022

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2

15/02/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

15/3/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4

15/4/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5

16/5/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

6

15/6/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

7

15/7/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

8

15/8/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

9

15/9/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

10

17/10/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

11

15/11/2022

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

12

15/12/2022

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

  

   1.2.Tiếp công dân thường xuyên (ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần)

     Giao công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân chịu trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần.

2.Thời gian tiếp công dân

     Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

     Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

3.Địa điểm tiếp công dân

     - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ và đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013, tại phòng tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 14, đường 19/5 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

     - Công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần tại phòng tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 14, đường 19/5,  Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

     - Giao Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo Sở.

     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết ./.

 

     Văn bản đính kèm

Quyết định số 1072/QĐ-SGDĐT về việc phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân năm 2022

Thông báo số 123/TB-SGDĐT Lịch tiếp công dân năm 2022

Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-