Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Tiếp công dân định kỳ

STT

Ngày tiếp

Người tiếp công dân

Ghi chú

1

16/01/2023

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2

15/02/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

15/3/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4

17/4/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5

15/5/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

6

15/6/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

7

17/7/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

8

15/8/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

9

15/9/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

10

16/10/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

11

15/11/2023

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

12

15/12/2023

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

   

       Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ và đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013.

     1.2. Tiếp công dân thường xuyên ( từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)

Công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân chịu trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

2. Thời gian tiếp công dân

 Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

 Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

3. Địa điểm tiếp công dân

 Phòng tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 14, đường 19/5 Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Giao Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết ./.

     Văn bản đính kèm

Quyết định số 1383/QĐ-SGDĐT về việc phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân năm 2023

Thông báo số 156/TB-SGDĐT Lịch tiếp công dân năm 2023

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-