Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới Văn bản mới

 SGDĐT: Yêu cầu các đơn vị chỉ đạo giáo viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường, nghiên cứu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước khi tiến hành lựa chọn
 SGDĐT: Tập huấn và triển khai thực hiện chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" từ năm học 2020-2021
 BGDĐT: Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng
 UBND: Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
 STP: Hướng dẫn thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Danh sách tin Danh sách tin

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 72
  Tổng lượt truy cập: 696982