Truy cập nội dung luôn

Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và Kiểm định CLGD Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và Kiểm định CLGD

Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục - CNTT

    * Chức năng: 

 

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi tỉnh. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ về thiết bị công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục thuộc phạm vi trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

 

    - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan giúp Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi các cấp, quản lý công tác tuyển sinh về thi tuyển học sinh đầu cấp trung học phổ thông (gọi chung là công tác thi), xét duyệt, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh: Chủ trì giúp Giám đốc chỉ đạo công tác thi, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp trung học cơ sở, các kỳ thi chọn học sinh giỏi, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp khối phổ thông, thi nghề, thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Chủ trì giúp Giám đốc chỉ đạo, kiểm tra các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học;  Phối hợp với các phòng chức năng để thống nhất việc phát hành phôi các loại văn bằng, chứng chỉ; Phối hợp với Thanh tra Sở, phòng Tổ chức cán bộ để kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng chứng chỉ.

 

    - Chủ trì thẩm định và đề xuất trình Giám đốc Sở công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

    - Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi; Chủ trì tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

 

    - Tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác quản lý chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động quản lý chất lượng giáo dục. 

 

    - Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục.

 

    - Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục. 

 

        - Xây dựng và thường trực Website của Sở. Quản lý mạng máy tính nội bộ của Sở. Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin.

 

    - Xây dựng, triển khai hệ thống e-mail cho các cấp học.

 

    - Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai và theo dõi việc sử dụng các phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

    - Xây dựng và quản lý hệ thống họp trực tuyến thông qua mạng cho các đơn vị trong ngành.

 

    - Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị máy tính cho ngành; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin.

 

    - Trưởng phòng khảo thí được thừa lệnh Giám đốc Sở ký tông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác khảo thí- kiểm định chất lượng giáo dục) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự:

  1. Ông Phan Việt Kha - Trưởng phòng
  2. Ông Hồ Thành Công - Chuyên viên
  3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Chuyên viên
  4. Ông Thạch Đời - Chuyên viên
  5. Ông Thạch Sóc Kha - Chuyên viên.

    

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 354
  Tổng lượt truy cập: 613153