Truy cập nội dung luôn

Văn bản Sở GD&ĐT Văn bản Sở GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
464/QĐ-SGDĐT 12-05-2023 SGDĐT: Công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 11 năm học 2022-2023 103-lượt Xem
297/QĐ-SGDĐT 29-03-2023 SGDĐT: Công nhận Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp Dạy nghề huyện Trà Cú đạt kiểm định chất lượng giáo dục 13-lượt Xem
205/QĐ-SGDĐT 09-03-2023 SGDĐT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
1460/QĐ-SGDĐT 30-12-2022 SGDĐT: Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 33-lượt Xem
1441/QĐ-SGDĐT 26-12-2022 SGDĐT: Công bố công khai bổ sung và điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 22-lượt Xem
1146/QĐ-SGDĐT 04-11-2022 SGDĐT: Công nhận trường THCS Phong Thạnh, huyện Cầu Kè đạt kiểm định chất lượng giáo dục 15-lượt Xem
1141/QĐ-SGDĐT 04-11-2022 SGDĐT: Công nhận trường THCS Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt kiểm định chất lượng giáo dục 5-lượt Xem
988/QĐ-SGDĐT 03-10-2022 SGDĐT: Quy chế Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
890/QĐ-SGDĐT 31-08-2022 SGDĐT: Công nhận trường THPT Đôn Châu, huyện Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục 74-lượt Xem
885/QĐ-SGDĐT 30-08-2022 SGDĐT: Công nhận trường THPT Long Khánh, huyện Duyên Hải đạt kiểm định chất lượng giáo dục 68-lượt Xem