Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
655/QĐ-UBND 02-05-2023 UBND: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
548/QĐ-UBND 18-04-2023 UBND: Công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
306/QĐ-UBND 13-03-2023 UBND: Đổi tên trường Trung học phổ thông Trà Cú thành trường Trung học phổ thông Trần Văn Long
89/QĐ-UBND 19-01-2023 UBND: Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
2957/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Tam Ngãi thành trường Mầm non xã Tam Ngãi 3-lượt Xem
2959/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Hòa Ân thành trường Mầm non xã Hòa Ân 4-lượt Xem
2960/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Ninh Thới thành trường Mầm non xã Ninh Thới 4-lượt Xem
2961/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Phong Thạnh thành trường Mầm non xã Phong Thạnh
1944/QĐ-UBND 04-10-2022 UBND: Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
970/QĐ-UBND 28-09-2022 SGDĐT: Công nhận trường Mẫu giáo thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 13-lượt Xem