Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
89/QĐ-UBND 19-01-2023 UBND: Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
2957/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Tam Ngãi thành trường Mầm non xã Tam Ngãi 1-lượt Xem
2959/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Hòa Ân thành trường Mầm non xã Hòa Ân 3-lượt Xem
2960/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Ninh Thới thành trường Mầm non xã Ninh Thới 3-lượt Xem
2961/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Phong Thạnh thành trường Mầm non xã Phong Thạnh
1944/QĐ-UBND 04-10-2022 UBND: Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
970/QĐ-UBND 28-09-2022 SGDĐT: Công nhận trường Mẫu giáo thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 12-lượt Xem
1527/QĐ-UBND 02-08-2022 UBND: Công nhận Trường Tiểu học Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
1293/QĐ-UBND 13-07-2022 UBND: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
1306/QĐ-UBND 13-07-2022 UBND: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025