Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
19/2023/QĐ-UBND 29-08-2023 UBND: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 19-lượt Xem
1203/QĐ-UBND 09-08-2023 UBND: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 154-lượt Xem
816/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã An Phú Tân huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
817/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã An Trường huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
818/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
819/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Hòa Minh huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
820/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Lương Hòa A huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
821/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
822/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Long Hữu thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
824/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Phương Thạnh huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025) 2-lượt Xem