Truy cập nội dung luôn

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

Nguyên tắc chung về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng; Giám đốc là người đứng đầu Sở, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các Phó Giám đốc được Giám đốc phân công chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác ở một số phòng thuộc Sở và theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tại một số huyện; thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về những quyết định của mình kể cả những việc khi đã phân công cho lãnh đạo các phòng phụ trách.

- Trường hợp Giám đốc Sở vắng mặt sẽ phân công cụ thể cho một Phó Giám đốc Sở thay mặt điều hành giải quyết công việc của cơ quan Sở.

Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Nguyễn Thị Bạch Vân

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược phát triển của ngành, kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng của cơ quan;

- Cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính; ISO của cơ quan Sở GDĐT;

- Thi đua - khen thưởng; xây dựng nông thôn mới;

- Quân sự, quốc phòng, an ninh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước;

- Tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; dân vận chính quyền;

- Thanh tra; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Kế hoạch, tài chính, tài sản;

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học;

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan;

- Truyền thông, thông tin, báo chí của ngành; phát ngôn của Sở;

- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;

- Ký các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tại các huyện: Thành phố Trà Vinh và Tiểu Cần.

c) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Quốc phòng và an ninh; Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh; Ủy viên MTTQVN; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh; chính sách BHXH-BHYT; Ban chỉ đạo nông thôn mới; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

d) Chủ tài khoản số 01: ngành và cơ quan Sở.

2. Phó Giám đốc Thạch Tha Lai

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục Thường xuyên; xây dựng xã hội học tập; công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức.

- Các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng CNTT; chứng chỉ tiếng Khmer;

- Giáo dục dân tộc;

- Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Giáo dục đại học; nghiên cứu khoa học; tư vấn du học; khởi nghiệp;

- Giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

- Hợp tác quốc tế; giáo dục có yếu tố nước ngoài;

- Công tác Đoàn, Đội trường học;

- Phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của ngành;

- Pháp chế ngành giáo dục; phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Hành chính tổng hợp; quản trị công sở.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tại các huyện: Cầu Kè và Châu Thành.

c) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn; Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động; Ban chỉ đạo Đề án giảm nghèo; Ban chỉ đạo Đề án Lao động nông thôn; Hội đồng PBGDPL; Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

d) Chủ tài khoản số 02 (tài khoản ủy quyền): ngành và cơ quan Sở.

3. Phó Giám đốc Tăng Thị Ngọc Mai

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục Mầm non;

- Giáo dục Tiểu học;

- Giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập;

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT;

- Công tác nữ công, bình đẳng giới;

- Công tác phối hợp với Công đoàn ngành.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tại các huyện: Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và Càng Long.

c) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Thi đua Khen thưởng; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

4. Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục Trung học;

- Giáo dục quốc phòng, an ninh trường học;

- Giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao;

- Vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh;

- Phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu;

- Y tế trường học;

- Phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học;

- An toàn vệ sinh lao động;

- An toàn trường học; an toàn giao thông của ngành;

- Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống;

- Công tác học sinh, sinh viên;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục.

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tại các huyện: Cầu Ngang và Trà Cú.

c) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Thi đua Khen thưởng; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-