Truy cập nội dung luôn

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

Ông Nguyễn Thành Nguyện - Giám đốc Sở Giáo  dục và Đào tạo

Email:  nguyenthanhnguyen@sgdtravinh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

          - Giáo dục trung học; Công tác tổ chức; Công tác thanh tra;  Kế hoạch - Tài vụ - Xây dựng cơ bản; Phổ cập giáo dục & Xóa mù chữ; Thi đua khen thưởng; Chỉ huy trưởng đội tự vệ cơ quan.

          - Trưởng Ban chỉ đạo các dự án THPT. 2; THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Đề án dạy ngoại ngữ trong nhà trường.

          - Chỉ đạo cải cách hành chính; Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.

          - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

- Chủ tài khoản.

Ông Thạch Tha Lai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

Phụ trách trực tiếp công tác sau:

          - Giáo dụcdân tộc; dạy học chữ khmer và chữ Pali trong và ngoài nhà trường.

          - Công tác khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục.

          - Phụ trách Dự án song ngữ (dạy học trên cơ sở tiếng mẹ đẻ); Dựán phát triển các trường Dân tộc nội trú trong tỉnh.

          - Công tác công đoàn cơ sở cơ quan; công tác Đoàn, Đội trường học; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên.

          - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

          - Chủ tài khoản ủy quyền.

Bà Tăng Thị ngọc Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:tangthingocmai@sgdtravinh

          - Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

          - Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục Mầm non, Giáodục Tiểu học.

          - Công tác Dân vận cơ quan.

          - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

          - Phụ trách phối hợp với Room to Read tổ chức tư vấn nữ sinh và thư viện trường học do tổ chức này tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

          -  Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

          -  Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục thường xuyên, Giáodục chuyên nghiệp.

          - Công tác Công nghệ thông tin, phụ tráchBan biên tập trang thông tin điện tử cơ quan.

          -  Công tác Văn Phòng Sở; phụ trách phát ngôn của Sở GD-ĐT.

          -  Công tác nữ công; bình đẳng giới.

          -  Phối hợp với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 434482