Truy cập nội dung luôn

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

♦ Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thực hiện Quyền Giám đốc Sở)

Email:nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

          -  Điều hành công việc chung của ngành.

          -  Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục thường xuyên, Giáodục chuyên nghiệp.

          - Công tác Công nghệ thông tin, phụ tráchBan biên tập trang thông tin điện tử cơ quan.

          -  Công tác Văn Phòng Sở; phụ trách phát ngôn của Sở GD-ĐT.

          -  Công tác nữ công; bình đẳng giới.

          -  Phối hợp với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

Ông Thạch Tha Lai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

Phụ trách trực tiếp công tác sau:

          - Giáo dụcdân tộc; dạy học chữ khmer và chữ Pali trong và ngoài nhà trường.

          - Công tác khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục.

          - Phụ trách Dự án song ngữ (dạy học trên cơ sở tiếng mẹ đẻ); Dựán phát triển các trường Dân tộc nội trú trong tỉnh.

          - Công tác công đoàn cơ sở cơ quan; công tác Đoàn, Đội trường học; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên.

          - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

          - Chủ tài khoản ủy quyền.

Bà Tăng Thị ngọc Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:tangthingocmai@sgdtravinh

          - Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

          - Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục Mầm non, Giáodục Tiểu học.

          - Công tác Dân vận cơ quan.

          - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

          - Phụ trách phối hợp với Room to Read tổ chức tư vấn nữ sinh và thư viện trường học do tổ chức này tài trợ.

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 277
  Tổng lượt truy cập: 470110