DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2011 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT
TÊN TRƯỜNG
TRA CỨU
1 Trường THPT Phạm Thái Bường
2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
3 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
4 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh
5 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
6 Trường THPT Nguyễn Đáng
7 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
8 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
9 Trường THPT Dương Háo Học
10 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
11 Trung tâm GDNN - GDTX Càng Long
12 Trường THPT Cầu Kè
13 Trường THPT Phong Phú
14 Trường THPT Tam Ngãi
15 Trung tâm GDNN- GDTX Cầu Kè
16 Trường THPT Vũ Đình Liệu
17 Trường THPT Hòa Minh
18 Trường THPT Hòa Lợi
19 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành
20 Trường THPT Tiểu Cần
21 Trường THPT Cầu Quan
22 Trường THPT Hiếu Tử
23 Trường THPT DTNT Tiểu Cần
24 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
25 Trường THPT Đại An
26 Trường THPT Long Hiệp
27 Trường THPT Hàm Giang
28 Trường THPT Tập Sơn
29 Trung tâm GDTX-HNDN Trà Cú
30 Trường THPT Dương Quang Đông
31 Trường THPT Cầu Ngang A
32 Trường THPT Cầu Ngang B
33 Trường THPT Nhị Trường
34 Trung tâm GDNN-GDTX Cầu Ngang
35 Trường THPT Duyên Hải
36 Trường THPT Long Khánh
37 Trường THPT Đôn Châu
38 Trường THPT Long Hữu
39 Thí sinh Tự do

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: