DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2012 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT
TÊN TRƯỜNG
TRA CỨU
1 Trường THPT Phạm Thái Bường
2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
3 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
4 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh
5 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
6 Trường THPT Nguyễn Đáng
7 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
8 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
9 Trường THPT Dương Háo Học
10 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
11 Trung tâm GDNN - GDTX Càng Long
12 Trường THPT Cầu Kè
13 Trường THPT Phong Phú
14 Trường THPT Tam Ngãi
15 Trung tâm GDNN- GDTX Cầu Kè
16 Trường THPT Vũ Đình Liệu
17 Trường THPT Hòa Minh
18 Trường THPT Hòa Lợi
19 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành
20 Trường THPT Tiểu Cần
21 Trường THPT Cầu Quan
22 Trường THPT Hiếu Tử
23 Trường THPT DTNT Tiểu Cần
24 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
25 Trường THPT Đại An
26 Trường THPT Long Hiệp
27 Trường THPT Hàm Giang
28 Trường THPT Tập Sơn
29 Trường THPT DTNT Trà Cú
30 Trung tâm GDTX-HNDN Trà Cú
31 Trường THPT Dương Quang Đông
32 Trường THPT Cầu Ngang A
33 Trường THPT Cầu Ngang B
34 Trường THPT Nhị Trường
35 Trung tâm GDNN-GDTX Cầu Ngang
36 Trường THPT Duyên Hải
37 Trường THPT Long Khánh
38 Trường THPT Đôn Châu
39 Trường THPT Long Hữu
40 Trung tâm GDNN-GDTX Duyên Hải

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: