DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2013 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT
TÊN TRƯỜNG
TRA CỨU
1 Trường THPT Phạm Thái Bường
2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
3 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
4 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh
5 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
6 Trường THPT Nguyễn Đáng
7 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
8 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
9 Trường THPT Dương Háo Học
10 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
11 Trung tâm GDNN - GDTX Càng Long
12 Trường THPT Cầu Kè
13 Trường THPT Phong Phú
14 Trường THPT Tam Ngãi
15 Trung tâm GDNN- GDTX Cầu Kè
16 Trường THPT Vũ Đình Liệu
17 Trường THPT Hòa Minh
18 Trường THPT Hòa Lợi
19 Trường THCS- THPT Lương Hòa A
20 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành
21 Trường THPT Tiểu Cần
22 Trường THPT Cầu Quan
23 Trường THPT Hiếu Tử
24 Trường THPT Trà Cú
25 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
26 Trường THPT Đại An
27 Trường THPT Long Hiệp
28 Trường THPT Hàm Giang
29 Trường THPT Tập Sơn
30 Trường THPT DTNT Trà Cú
31 Trung tâm GDTX-HNDN Trà Cú
32 Trường THPT Dương Quang Đông
33 Trường THPT Cầu Ngang A
34 Trường THPT Cầu Ngang B
35 Trường THPT Nhị Trường
36 Trung tâm GDNN-GDTX Cầu Ngang
37 Trường THPT Duyên Hải
38 Trường THPT Long Khánh
39 Trường THPT Đôn Châu
40 Trường THPT Long Hữu
41 Trung tâm GDNN-GDTX Duyên Hải

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: